ما را دنبال کنید:

دوره های لایتک

image

دوره آموزشی SEO

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۳

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۵۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Next.js

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۸

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Android Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۴

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۷۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره برنامه نویسی # C

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۴

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۵۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Django Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۱

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۹۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره زبان برنامه نویسی JAVA

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۴

روزهای برگزاری:

پنجشتبه- جمعه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره

۱۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

Microsoft .Net Core 7.0

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۷۵۰۰۰۰۰ تومان
image

Agile Management برای مدیران ( اسکرام مانستر نباشیم)

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۴ الی ۱۸

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره React Native

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۹

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۷۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین Data Analyst - Machine Learning

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۴

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Flutter Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۴/۲۸

روزهای برگزاری:

پنجشنبه - جمعه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره

۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
image

"کارگاه مدیریت محصول،‌ توسعه محصول ،‌شناسایی نیاز ،‌ایده‌ها و کاربران

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۴ الی ۱۸

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰ تومان
image

زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۶

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۷۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Laravel Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۹۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Frontend Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۵

روزهای برگزاری:

پنجشنبه - جمعه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره JavaScript

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۵

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره React JS Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۸

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Backend Php Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۵

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۹۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره TypeScript

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۴/۲۸

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

image

دوره Frontend Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۷

روزهای برگزاری:

دوشنبه - جهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Node.js Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۹

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۶۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آشنایی با معماری مین‌فریم‌ها و سامانه‌های ابری بر بستر IBM ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

روز برگزاری و قیمت طبق توافق برگزار می گردد.

ساعت:

image

دوره Blockchain ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

هزینه دوره

۸۰ تومان
image

دوره ٰPostgreSQL ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

image

دوره Apache Spark ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

image

دوره Software Testing Tutorial ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

دوره Deep learning ( یادگیری عمیق )

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۵

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۷۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Docker

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۹

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Data Scientist

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۴

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

کارگاه توسعه کسب‌وکار با هوش مصنوعی: راهکارها و استراتژی‌ها

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۹

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۴ الی ۱۸

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Devops

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۴/۲۸

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

هزینه دوره

۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Kubernetes ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

با هماهنگی سازمان مربوطه

روزهای برگزاری:

روز برگزاری و قیمت طبق توافق برگزار می گردد.

ساعت:

طبق توافق

image

دوره آنلاین CCNA Routing & Switching – 200-301

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

image

دوره آموزشی SANS SEC503 ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

image

دوره SEC 560 – Enterprise Penetration Test ( سازمانی - گروهی)

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

دوره HPE ProLiant Course ۰( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

دوره (ICM) VMWare vSphere Course ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

دوره تست نفوذ نرم افزار های تحت وب- SANS SEC542 ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

دوره FOR500: Windows Forensic Analysis ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

دوره آموزش حرفه ای امنیت و جلوگیری از نفوذ CEH

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۸

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی لینوکس پیشرفته براساس سرفصل های بین المللی LPIC-2

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۸

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲الی ۱۶

هزینه دوره

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره لینوکس LPIC-1

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۱

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۶۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره ویدئویی شل اسکریپت

روزهای برگزاری:

ساعت:

نام استاد:

جلال حاجی غلامعلی

وهاب شالچیان

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری وبسایت، مقدماتی- UI/UX Design **,ویژه هشتمین جشنواره تابستانی لایتک با 18 درصد تخفیف **

تاریخ برگزاری:

۹۸/۰۵/۱۰

روزهای برگزاری:

پنجشنبه ها

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

نام استاد:

محسن نجفی

هزینه دوره

۹۸۴۰۰۰ تومان
image

دوره طراحی رابط کاربری با مفاهیم UX

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۰/۰۷/۲۹

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی۲۰

نام استاد:

علیرضا حمداللهی

image

دوره MongoDB ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

Oracle Database Administration I

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

نام استاد:

اساتید دپارتمان پایگاه داده

image

دوره SQL

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

SQL Server 2016 Database Development

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۴

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره

۵۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین BI for Oracle ( گروهی - سازمانی )

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمالن

ساعت:

هزینه دوره

۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره ویدئویی Oracle BI

روزهای برگزاری:

ساعت:

نام استاد:

سولماز کریمی

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

ارتقای توانمندی مهارتهای مدیریتی با متد بـــازی ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

هزینه دوره

۶۰۰۰۰۰ تومان
image

کارگاه مهندسی فروش حرفه ایی

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

کارگاه ـ مشاوره چگونه شرایط شغلی کارکنان را با تحلیل شخصیت آنها، بهبود و ارتقا بخشیم؟

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۹ الی ۱۷

نام استاد:

مهسا نوتاش

هزینه دوره

۱۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره شبکه معماری صنعت بانکداری (بایان BIAN) ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافقی سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافقی سازمان

ساعت:

طبق توافقی سازمان

image

دوره بررسی معماری فنی بانکداری دیجیتال ( سازمانی - گروهی)

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

تعداد اعضای باشگاه دانش پذیران تا کنون

به جمع اعضای باشگاه لایتک بپیوندید

خدمات سازمانی

خدمات ویژه لایتک به سازمانها در حوزه منابع انسانی (لایفتک)

• انجام پروژه های حوزه منابع انسانی (تدوین مدل شایستگی، تحلیل و شناسایی ابعاد شغل و ...)

• آموزش های سازمانی در حوزه منابع انسانی و روانشناختی (بوت کمپهای ترکیبی، دوره های آموزشی-تجربی، سرفصلهای اختصاصی)

• ارائه خدمات سازمانی بازی وار (بازی آنلاین، بازی حضوری، کارگاه-بازی، طراحی اختصاصی)

مشاهده خدمات

پکیج های ویژه سازمانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

• معرفی کارکنان سازمان در دوره های تک درس در حال برگزاری (سطح Junior)

• برگزاری دوره های بوت کمپ ویژه اشتغال (سطح Senior)

• دوره های ارتقاء کارشناسان و متخصصان سازمان (سطح Level UP)

• اشتغالزایی و فرصت های شغلی ویژه سازمانها

مشاهده خدمات

مجله آموزشی لایتک

خواندن همه