ما را دنبال کنید:

مهندسی شبکه و امنیت

image

دوره آنلاین CCNA Routing & Switching – 200-301

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

image

دوره آموزشی SANS SEC503 ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

image

دوره SEC 560 – Enterprise Penetration Test ( سازمانی - گروهی)

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

دوره HPE ProLiant Course ۰( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

مدت زمان دوره:

۵۰ ساعت

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

دوره (ICM) VMWare vSphere Course ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

دوره آموزش حرفه ای امنیت و جلوگیری از نفوذ CEH

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۳/۲۴

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰۰ تومان