ما را دنبال کنید:

زبانهای برنامه نویسی

image

دوره آموزشی #C

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه-سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

مهندس سامان رضایی

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی آنالیز داده و یادگیری ماشین با پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

مدت زمان دوره:

۵۱ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه- دوشنبه

ساعت:

۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰

نام استاد:

هزینه دوره:

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع برنامه نویسی .net شامل (#ASP.net, C)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۳

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

اساتید دپارتمان برنامه نویسی

هزینه دوره:

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا مقدماتی- J2SE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا پیشرفته J2EE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

مدت زمان دوره:

۴۸ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۳۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع برنامه نویسی جاوا -(جاوا مقدماتی و پیشرفته) به مدت 88 ساعت

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Django

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۸

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۴۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع پایتون (مقدماتی، پیشرفته، Django)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۴۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنچشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۴۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

مدت زمان دوره:

۵۰ ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۳۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Android Programming- Advanced

مدت زمان دوره:

۳۶ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۲۰۰۰۰۰ تومان