ما را دنبال کنید:

زبانهای برنامه نویسی

image

دوره آموزشی SEO

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۳

مدت زمان دوره:

۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Next.js

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۸

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Android Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۴

مدت زمان دوره:

۴۸ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۷۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره برنامه نویسی # C

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۴

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Django Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۱

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۹۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره زبان برنامه نویسی JAVA

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۴

مدت زمان دوره:

۸۸ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشتبه- جمعه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۱۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

Microsoft .Net Core 7.0

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۷۵۰۰۰۰۰ تومان
image

Agile Management برای مدیران ( اسکرام مانستر نباشیم)

مدت زمان دوره:

۴ ساعت

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۴ الی ۱۸

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره React Native

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۹

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۸۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۷۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین Data Analyst - Machine Learning

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۴

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Flutter Developer

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۴/۲۸

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه - جمعه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
image

"کارگاه مدیریت محصول،‌ توسعه محصول ،‌شناسایی نیاز ،‌ایده‌ها و کاربران

مدت زمان دوره:

۴ ساعت

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۴ الی ۱۸

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰ تومان
image

زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۶

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۷۰۰۰۰۰۰ تومان