ما را دنبال کنید:

طراحی و توسعه وب

image

دوره آموزشی Node JS

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مدت زمان دوره:

۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

فرشاد روزبهانی

هزینه دوره:

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۲۸

مدت زمان دوره:

۱۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

هزینه دوره:

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی فریمورک Laravel

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۲۴

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

هزینه دوره:

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی طراحی وب 2 - سمت کاربر و سرور ( JavaScript, Jquery, Ajax, )

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۲۳

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه -چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره طراحی و توسعه وب 1 - سمت کاربر (HTML5, CSS3, Bootstrap, SaSS)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۴

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی ReactJS

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۰

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

نام استاد:

فرشاد روزبهانی

هزینه دوره:

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع php

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۰۷

مدت زمان دوره:

۹۲ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

مدت زمان دوره:

۱۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۹ الی ۱۳

نام استاد:

شایان آقابراری

هزینه دوره:

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

مدت زمان دوره:

۱۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۵۰۰۰۰۰ تومان