ما را دنبال کنید:

پایگاه های داده

image

دوره MongoDB ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

Oracle Database Administration I

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

نام استاد:

اساتید دپارتمان پایگاه داده

image

دوره SQL

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۲۲

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

SQL Server 2016 Database Development

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۵/۰۴

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین BI for Oracle ( گروهی - سازمانی )

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمالن

ساعت:

هزینه دوره:

۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره ویدئویی Oracle BI

مدت زمان دوره:

۷ ساعت

روزهای برگزاری:

ساعت:

نام استاد:

سولماز کریمی

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰۰ تومان