Important Text
واحد آموزش فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف
باشگاه دانشجویان لایتک، درصورتی که عضو باشگاه نیستید ثبت نام کنید
تعداد اعضای باشگاه دانشجویان لایتک: 6289 نفر
برنامه کلاس های لایتک
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
دوره های عادی
لینوکس مقدماتی (LPIC-1) 1393/03/18 مهندس حاجی غلامعلی یکشنبه - سه شنبه
16 الی 20
لینوکس (LPIC-2) 1393/02/29 مهندس مهدوی فر دوشنبه - چهارشنبه
16 الی 20
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
دوره های عادی
طراحی وب 2 - تکمیلی 1393/02/23 مهندس مینایی زاده سه شنبه
16 الی 20
طراحی وب1 - مقدماتی 1393/02/14 مهندس مینایی زاده یکشنبه
12 الی 16
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
دوره های عادی
جاوا پیشرفته (JavaEE-1) 1393/02/24 مهندس بهادر چهارشنبه
16 الی 20
جاوا تکمیلی(JavaEE-2 ) 1393/02/15 مهندس بهادر دوشنبه
16 الی 20
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
دوره های عادی
Oracle Programming 1393/05/02 مهندس بهادر پنج شنبه
12 الی 16
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
دوره های عادی
+Storage 1393/02/13 مهندس کیا شنبه
12 الی 16
سیسکو CCNA 1393/02/21 مهندس پورمنزه یکشنبه
16الی 20
CCNA Security 1393/02/25 مهندس عسکری پنجشنبه
12الی 16
MCSA 1393/02/18 مهندس کیا پنج شنبه
16 الی 20
سیسکو CCNP 1393/06/06 مهندس پورمنزه پنجشنبه
12 الی 16
+Network 1393/02/13 مهندس کیا شنبه
8:30 الی 11:30
VMware 1393/03/02 مهندس کیا جمعه
10 الی 15
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
دوره های عادی
CEH & +security 1393/02/13 مهندس مائین شنبه
16 الی 20
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
دوره های عادی
برنامه نویسی فشرده موبایل (اندروید) 1393/02/14 مهندس سماک یکشنبه
8:30 الی 11:30
برنامه نویسی آیفون (IOS) 1393/02/18 مهندس عظیمی پنجشنبه
12 الی 16
کارگاه های یک روزه
کارگاه آموزشی اندروید 1393/02/18 مهندس کلیشادی پنج شنبه
9 الی 16
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
کارگاه های یک روزه
کارگاه ساخت بازی در یک روز / آموزش مقدماتی بازی سازی سه بعدی با موتور UDK:Unreal development kit 1393/02/07 مهندس غفوری یکشنبه
8.30 الی 16
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
بسته های آموزش از راه دور
بسته طراحی و توسعه وب 1 مهندس مینایی زاده
بسته کاربری لینوکس (LPIC-1) مهندس حاجی غلامعلی
بسته مدیریت لینوکس (LPIC-2) مهندس حاجی غلامعلی
بسته network+ مهندس پورمنزه
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
نام دوره تاریخ شروع استاد روزهای تشکیل
آزمون ها
آزمون شل اسکریپت 1393/02/11 مهندس حاجی غلامعلی پنج شنبه
8 الی 10
آزمون کاربری لینوکس (lpic1) 1393/02/11 مهندس حاجی غلامعلی پنج شنبه
8 الی 10
آزمون مدیریت لینوکس (lpic2) 1393/02/11 مهندس حاجی غلامعلی پنج شنبه
8 الی 10
آزمون طراحی وب1 - مقدماتی 1393/02/11 مهندس مینایی زاده پنج شنبه
8 الی 10
آزمون طراحی وب2 - پیشرفته 1393/02/11 مهندس مینایی زاده پنج شنبه
8 الی 10
آزمون جاوا مقدماتی (J2SE) 1393/02/11 مهندس بهادر پنج شنبه
10 الی 12
آزمون جاوا پیشرفته (JavaEE-1) 1393/02/11 مهندس بهادر پنج شنبه
10 الی 12
آزمون +NETWORK 1393/02/11 مهندس پورمنزه پنج شنبه
10 الی 12
آزمون CCNA 1393/02/11 مهندس پورمنزه پنج شنبه
10 الی 12
آزمون Oracle 1&2 1393/02/11 مهندس بهادر پنج شنبه
12 الی 14
آزمون امنیت CEH 1393/02/11 مهندس مائین پنج شنبه
12 الی 14
آزمون اندروید 1393/02/11 مهندس زینالی پنج شنبه
14 الی 16
برای ثبت نام در دوره مورد نظر خود بر روی نام دوره کلیک نمایید .
ساعت برگزاری تاریخ روز برگزاری نام کارگاه
8.30 الی 16 1393/02/07 یکشنبه کارگاه ساخت بازی در یک روز / آموزش مقدماتی بازی سازی سه بعدی با موتور UDK:Unreal development kit
9 الی 16 1393/02/18 پنج شنبه کارگاه آموزشی اندروید
کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی یک روزه با هدف ارتقاء سطح دانش دانشجویانی که دوره های مربوط به آن کارگاه را گذرانده اند برگزار می شوند. در لیست کارگاه ها مبحثی به صورت ویژه و خاص تدریس می شود که به صورت 8 ساعته می باشند، شرکت در این کارگاه ها به تمامی دانشجویان رشته مربوطه پیشنهاد می گردد. برنامه ریزی کارگاه های آموزشی برای روزهای آخر هفته می باشد.

عصر ظهر صبح روزهای هفته
CEH & +security
+Storage
+Network
شنبه
لینوکس مقدماتی (LPIC-1)
سیسکو CCNA
برنامه نویسی فشرده موبایل (اندروید)
یکشنبه
جاوا تکمیلی(JavaEE-2 )
لینوکس (LPIC-2)
دوشنبه
طراحی وب 2 - تکمیلی
لینوکس مقدماتی (LPIC-1)
سه شنبه
جاوا پیشرفته (JavaEE-1)
لینوکس (LPIC-2)
چهارشنبه
MCSA
آزمون جاوا مقدماتی (J2SE)
آزمون جاوا پیشرفته (JavaEE-1)
آزمون +NETWORK
آزمون CCNA
آزمون Oracle 1&2
آزمون امنیت CEH
آزمون اندروید
CCNA Security
سیسکو CCNP
برنامه نویسی آیفون (IOS)
Oracle Programming
آزمون طراحی وب1 - مقدماتی
آزمون جاوا مقدماتی (J2SE)
آزمون کاربری لینوکس (lpic1)
آزمون مدیریت لینوکس (lpic2)
آزمون جاوا پیشرفته (JavaEE-1)
آزمون طراحی وب2 - پیشرفته
آزمون +NETWORK
آزمون CCNA
آزمون شل اسکریپت
پنجشنبه
جمعه
دوره های عادی-عصر

دوره هایی است که از ساعت 16 الی 20 برگزار می شوند و شامل تخفیف نمی باشند. این دوره ها برای افرادی که شاغل بوده و در طول روز امکان شرکت در دوره را ندارند در نظر گرفته شده است.
اساتید تمامی این دوره ها، اساتید برتر هیئت علمی لایتک می باشند.

ساعت برگزاری روز برگزاری نام تور
تورهای آموزشی

تورهای آموزشی خدمت دیگری از لایتک مناسب آموزش مباحث حرفه ای همره با برنامه های تفریحی در روزها و مکان های تفریحی خارج از دانشگاه می باشد.
تورهای آموزشی به مدت یک روز برگزار می شود که شامل کلیه خدمات تور اعم از ایاب و ذهاب، راهنمای تور، بیمه، پذیرایی و شرکت در کارگاه آموزشی می باشد که در ازای آن گواهینامه نیز اعطلا خواهد می شود.
این تور با توجه به حضور استاد مربوطه همراه دانشجویان برای دریافت پاسخ سوالات در طول سفر نیز می تواند مثمرثمر باشد و تجربه جدیدی در یادگیری همراه با تفریح و سرگرمی خواهد بود.

عصر ظهر صبح روزهای هفته
شنبه
طراحی وب1 - مقدماتی
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
VMware
VMware
جمعه
دوره های تخفیف

دوره های تخفیف در طی روز و تا ساعت 16 برگزار و از تخفیف برخوردار می شوند. این دوره ها برای دانشجویان و افرادی که شاغل نیستند و امکان شرکت در روز را دارند پیشنهاد می گردد.

آزمون ها / 11 اردیبهشت 93

برای مشاهده لیست کامل آزمون ها، از منوی سمت راست روی بخش آزمون ها کلیک نمایید. این آزمون ها شامل کلیه ی آزمون های لینوکس، جاوا، وب، اوراکل، امنیت، شبکه و برنامه نویسی موبایل می باشد، در صورت قبولی در آزمون، گواهینامه معتبر دانشگاه صنعتی شریف (نمونه مدرک) به قبول شدگان اعطا می گردد.
تقویم آزمون ها ی سال 1393
آزمون اول: 11 اردیبهشت
آزمون دوم: 12 تیر
آزمون سوم: 13 شهریور
آزمون چهارم: 8 آبان
آزمون پنجم: 11 دی
آزمون ششم: 7 اسفند

Articles Laitec Fun Jobs Questions Laitec Videos Files Registeration Verification Club Help Register Best
تهران، خیابان آزادی، ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، کوچه گلستان، پلاک ۹ آدرس
۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ – ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵ | SMS ۳۰۰۰۲۵۷۷۱۱ تلفن
فکس: ۸۹۷۸۳۷۵۶ فکس
info@foss.ir - info@laitec.ir ایمیل
شماره حساب دانشگاه: ۳۰۴۹۱۲۲۲۷ نزد بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف شماره حساب
پرداخت اينترنتی پرداخت
مرکز آموزش فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف
تمام حقوق این وب سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف-لایتک می باشد.