ما را دنبال کنید:

کارگاه ها و رویدادها

image

دوره کارگاهی Scrum

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

مدت زمان دوره:

۸ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

امیرهوشنگ کرمی