ما را دنبال کنید:

طراحی و هنرهای دیجیتال

image

دوره مبانی دیجیتال مارکتینگ

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

هزینه دوره:

۴۲۰۰۰۰۰ تومان