ما را دنبال کنید:

سیستم های عامل

image

دوره آموزشی مهندسی ابزارهای DevOps

تاریخ برگزاری:

اعلام میگردد

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۴۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره لینوکس مقدماتی براساس سرفصل های بین المللی LPIC-1

تاریخ برگزاری:

اعلام می گردد

مدت زمان دوره:

۴۸ ساعت

روزهای برگزاری:

سه شنبه - چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۲۰۰۰۰۰ تومان