ما را دنبال کنید:

زبانهای برنامه نویسی

image

دوره جامع برنامه نویسی موبایل اندروید(ساخت صفر تا صد اپلیکیشن اندرویدی با کاتلین)

تاریخ برگزاری:

اعلام میشود

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

اساتید دپارتمان برنامه نویسی

هزینه دوره:

۴۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا پیشرفته J2EE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۷/۲۱

مدت زمان دوره:

۴۸ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

هزینه دوره:

۳۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی SEO

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۷/۲۱

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

هزینه دوره:

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع پایتون (مقدماتی، پیشرفته، Django)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۷/۱۱

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۴۴۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۸ الی ۲۱

هزینه دوره:

۱۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Android Programming- Advanced

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۷

مدت زمان دوره:

۳۶ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

رضا نظری

هزینه دوره:

۳۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره پایتون مقدماتی

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۶

مدت زمان دوره:

۴۴ ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۹ الی ۱۳

نام استاد:

فاطمه رفیعی پور

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا مقدماتی

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع برنامه نویسی .net شامل (#ASP.net, C)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

اساتید دپارتمان برنامه نویسی

هزینه دوره:

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا مقدماتی

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی #C

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۳

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه-سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

مهندس سامان رضایی

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی آنالیز داده و یادگیری ماشین با پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۲

مدت زمان دوره:

۵۱ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعت:

۱۷ الی ۲۰

نام استاد:

فاطمه رفیعی پور

هزینه دوره:

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا پیشرفته J2EE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۰

مدت زمان دوره:

۴۸ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

نام استاد:

سامان صابونچی

هزینه دوره:

۳۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره پایتون مقدماتی

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۴

مدت زمان دوره:

۴۴ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه-چهارشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

نام استاد:

شایان آقابراری

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره پایتون مقدماتی

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۶/۱۰

مدت زمان دوره:

۴۴ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان