ما را دنبال کنید:

زبانهای برنامه نویسی

image

دوره جامع برنامه نویسی موبایل اندروید(ساخت صفر تا صد اپلیکیشن اندرویدی با کاتلین)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۰/۵

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه -دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره برنامه نویسی پایتون (ویژه استخدام شرکت آکام )

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۰/۱۸

مدت زمان دوره:

۵۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۳۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۲۵

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعت:

۱۰ الی ۱۳

هزینه دوره:

۲۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین جاوای مقدماتی J2SE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۲۵

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع پایتون (مقدماتی، پیشرفته، Django)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۲۲

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۴۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا مقدماتی- J2SE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۱۷

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Android Programming- Advanced

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۱۷

مدت زمان دوره:

۳۶ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

رضا نظری

هزینه دوره:

۳۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی #C

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۰/۱۸

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه-سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

مهندس سامان رضایی

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی آنالیز داده و یادگیری ماشین با پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۲۶

مدت زمان دوره:

۵۱ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعت:

۱۷ الی ۲۰

نام استاد:

هزینه دوره:

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع برنامه نویسی .net شامل (#ASP.net, C)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۲۲

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

اساتید دپارتمان برنامه نویسی

هزینه دوره:

۳۶۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Django

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۰۷

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان