ما را دنبال کنید:

طراحی و هنرهای دیجیتال

image

دوره آنلاین طراحی رابط کاربری با مفاهیم UX

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

مدت زمان دوره:

۳۰ ساعت

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

اساتید دپارتمان طراحی و هنرهای دیجیتال

هزینه دوره:

۱۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره طراحی رابط کاربری با مفاهیم UX

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

مدت زمان دوره:

۳۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعت:

۱۵ الی ۲۰

نام استاد:

علیرضا حمداللهی

هزینه دوره:

۱۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی SEO

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

مدت زمان دوره:

۳۰ ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۵ الی ۲۰

هزینه دوره:

۱۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره مبانی دیجیتال مارکتینگ

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۳/۲۹

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

هزینه دوره:

۳۵۰۰۰۰۰ تومان