دپارتمانلینوکس و متن باز
دوره های در حال ثبت نام
کد دوره : --
LPIC-۳ ۳۰۳: Linux Enterprise Professional - Security

LPIC 3 -303  برای متخصصان لینوکسی که حداقل 4 سال سابقه کار در سطح پیشرفته را دارند طراحی شده که به بررسی و آموزش ماژول های امنیتی، آشنایی با رمزنگاری، ایجاد امنیت برای سرویس‌ها  و امن‌سازی سیستم عامل و شبکه می پردازد.

مخاطبان دوره

متخصصان لینوکس 

توانایی پس ازگذراندن دوره

توانایی Hardening  سرویس ها، سیستم عامل ، توانایی کانفیگ ماژول‌های امنیتی و فایروال، آشنایی با Cryptography  

سرفصلهای دوره
 • Operations Security
 • Linux Operating System Security
 • Host Configuration Management
 • Network Security
 • Keeping Linux up-to-date
 • Managing file system security properties
 • Securing server access
 • Application Security
 • Access Control
 • Extended Attributes and ACLs
 • Managing Linux User Security
 • Managing Linux permissions and attributes
 • Managing user accounts
 • Installing central authentication
 • Securing Linux Services
 • Securing services
 • Securing network file systems
 • Applying secure remote access solutions
 • Securing Linux Infrastructure
 • Sniffing and port scanning
 • netfilter/iptables
 • Managing firewalls
 • Managing certificates and public key infrastructures
 • Managing GPG
مدت زمان
۷۰
هزینه دوره حضوری
۲۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۰۲/۰۶
روزهای برگزاری
پنج‌شنبه
ساعات برگزاری
۱۲ الی ۱۶
کد دوره : m}I1
لینوکس مقدماتی (LPIC-۱)

آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف به منظور توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در زمینه سیستم عامل لینوکس و کاربری آن در زمینه‌های تخصصی، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های استاندارد و صدور گواهینامه حرفه‌ای شریف اقدام می‌نماید.

 

مخاطبان دوره

راهبران سرورهای لینوکس و کارشناسان شبکه و دانشجویان فناوری اطلاعات و کامپیوتر

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • نصب و راه اندازی لینوکس و کار با فرمان‌های عمومی و نصب بسته ها
سرفصلهای دوره

1-  System Architecture

      Determine and configure hardware settings
      Boot the system
      Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

2-  Linux Installation and Package Management

      Design hard disk layout
      Install a boot manager
      Manage shared libraries
      Use Debian package management
      Use RPM and YUM package management

3-  GNU and Unix Commands

      Work on the command line
      Process text streams using filters
      Perform basic file management
      Use streams, pipes and redirects
      Create, monitor and kill processes
      Modify process execution priorities
      Search text files using regular expressions
      Perform basic file editing operations using vi

4-  Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

      Create partitions and filesystems
      Maintain the integrity of filesystems
      Control mounting and unmounting of filesystems
      Manage disk quotas
      Manage file permissions and ownership
      Create and change hard and symbolic links
      Find system files and place files in the correct location

5-  Shells, Scripting and Data Management

      Customize and use the shell environment
      Customize or write simple scripts
      SQL data management

6-  User Interfaces and Desktops

      Install and configure X11
      Setup a display manager
      Accessibility

7-  Administrative Tasks

      Manage user and group accounts and related system files
      Automate system administration tasks by scheduling jobs
      Localisation and internationalisation

8-  Essential System Services

      Maintain system time
      System logging
      Mail Transfer Agent (MTA) basics
      Manage printers and printing

9-  Networking Fundamentals

      Basic network configuration
      Basic network troubleshooting
      Configure client side DNS

10-  Security

      Perform security administration tasks
      Setup host security
      Securing data with encryption

 

مدت زمان
۵۰
هزینه دوره حضوری
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۰۲/۰۶
روزهای برگزاری
پنج‌شنبه‌ها
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : --
لینوکس پیشرفته (LPIC-۲)
 • به دلیل افزایش ثمربخشی کلاس امکان مصاحبه علمی قبل از دوره وجود دارد .
 • تمامی مباحث  در کلاس به صورت کارگاهی و بر مبنای سناریو آموزش داده خواهد شد .
 • امتحان دوره به صورت تئوری و عملی و پیاده سازی یک شبکه کامل مبتنی بر سرویس های لینوکسی می باشد .

 

مخاطبان دوره
 •  متخصصین شبکه و سیستم عامل
 • علاقمندان و کاربران و راهبران این سیستم عامل و شبکه
توانایی پس ازگذراندن دوره
 • نصب و راه اندازی سرویس ها و کار با فرمان‌های راهبری آن
 • رفع اشکالات و بهینه سازی سرویس ها در محیط single server
سرفصلهای دوره

1-   Capacity Planning

       Measure and Troubleshoot Resource Usage
       Predict Future Resource Needs

 2-  Linux Kernel

       Kernel Components
       Compiling a kernel
       Kernel runtime management and troubleshooting

 3-  System Startup

       Customizing SysV-init system startup
       System Recovery
       Alternate Bootloaders

 4-  Filesystem and Devices

       Operating the Linux filesystem
       Maintaining a Linux filesystem​
       Creating and configuring filesystem options

 5-  Advanced Storage Device Administration

       Configuring RAID
       Adjusting Storage Device Access
       Logical Volume Manager

 6-  Network Configuration

       Basic networking configuration
       Advanced Network Configuration and Troubleshooting
       Troubleshooting Network Issues

 7-  System Maintenance

       Make and install programs from source
       Backup operations
       Notify users on system-related issues

 8-  Domain Name Server

       Basic DNS server configuration
       Create and maintain DNS zones
       Securing a DNS server

 9-  Web Services

       Implementing a web server
       Apache configuration for HTTPS
       Implementing a proxy server
       Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy

 10- File Sharing

       SAMBA Server Configuration
       NFS Server Configuration

 

مدت زمان
۷۰
هزینه دوره حضوری
۱۳۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۰۲/۰۹
روزهای برگزاری
یکشنبه سه‌شنبه‌ها
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
کد دوره : --
Linux Kernel Driver Programming

دوره برنامه‌نویسی درایور و ماژول کرنل لینوکس با تمرکز بر روی درونی‌ترین جز سیستم‌عامل پر کاربرد و قدرتمند لینوکس، سعی دارد تا با استفاده از به روز ترین و استانداردترین APIهای موجود در زمینه توسعه هسته این سیستم‌عامل، راه را برای توسعه ابزارهایی در پایین‌ترین سطوح عملکرد سیستم فراهم آورد تا برنامه‌نویسان و سازندگان سخت‌افزارهای اختصاصی برنامه پذیر قادر باشند داریورهای اختصاصی خود را تولید کرده، شبکه سیستم را در سطحی به مراتب موثرتر از هر دیواره آتشی مدیریت کرد، و حتی با دستکاری فراخوانی‌های سیستمی اقدام به تغییر روند اجرایی مرسوم برنامه های سطح کاربرد نمایند که تا پیش از این و در هیچ دوره یا با استفاده از هیچ ابزار برنامه‌نویسی دیگری امکان آن را نداشته‌اند.

مخاطبان دوره

متخصصان شبکه و سیستم‌عامل، توسعه دهندگان نرم‌افزارهای سیستمی

لازم به ذکر است این دوره به صورت کاملا حرفه ای و برای دانشجویانی که دوره لینوکس مقدماتی و پیشرفته را گذرانده اند برگزار می گردد.

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • امکان نوشتن ماژول‌های اختصاصی برای مدیریت کردن وظایف مدیرسیستم و شبکه
 • امکان نوشتن درایورهای اختصاصی برای دستگاه‌های موجود یا ساخته شده توسط خود
 • امکان دستکاری درایورها و فراخوانی‌های سیستمی برای بر طرف کردن نیازهای مدیریت سیستم و شبکه
 • آشنایی با معماری هسته لینوکس و رابط برنامه‌نویسی آن
سرفصلهای دوره

1. Part One: An Introduction To Linux Kernel Programming

            1.1. Linux Kernel programming Intro

1.1.1. History Behind Linux Kernel

1.1.2. Linux Kernel Versions

1.1.3. Monolithic Architecture Vs. Micro-Kernel

1.1.4. Kernel Modules Vs. User-Space Programs

1.1.5. Loadable Kernel Modules Vs. Drivers

1.1.6. Kernel Subsystems and Driver Types

1.1.7. Setting Up an Environment

1.1.8. Compiling a Fresh Kernel

            1.1. Make Your First Loadable Kernel Module

1.2.1. Anatomy of a Loadable Kernel Module

1.2.2. Writing Your First Kernel Module

1.2.3. Using Kernel Logs To Communicate With User

1.2.4. Defining Command Line Arguments

1.2.5. Adding Pesudo Information

1.2.6. Building a Kernel Module with Makefiles

1.2.7. Installing, Removing and Reviewing a Module’s Info

1.2.8. How It Actually Works

1.3. Kernel Space - User Space Interfaces

1.3.1. Using Proc File System and Seq-Files

1.3.2. Using Device Files, Major and Minor Numbers

1.3.3. Communicating with User-Space Through Charachter Devices

1.3.4. Facilitate a Charachter Driver with IOCTL Commands

1.3.5. Checking User-Space Capability and Permission

1.3.6. Making Device Node Dynamically

1.3.7. Using Attributes of Sys File System with Kobjects

1.3.8. Putting All Toghether

1.4. Linux Kernel Programming Concepts

1.4.1. Debugging Techniques

1.4.2. Atomic Context Vs. Process Context

1.4.3. Kernel Data Structures

1.4.4. System Call Interface

2. Part Two: Linux Kernel Programming ToolBox

2.1. Concurrency Handling

2.1.1. Semaphores and Mutexes

2.1.2. Spin-Locks and Completions

2.1.3. Atomic Variables and Lock-Free Algorithms

2.2. Time, Delay, Deffered Works and Timers

2.2.1. Timesamps and Jiffies

2.2.2. Long Delays Vs. Short Delays

2.2.3. Busy-Waiting Vs. Sleep Based Delay

2.2.4. Workqueues and Deffered Works

2.2.5. Fantastic Kernel Timers

2.2.6. Blocking I/O

2.3.  Interrupt Handling

2.3.1. Interrpts  Concepts and Vectors

2.3.2. Using hard Interrupts

2.3.3. Using Softirqs

2.3.4. Interrupt Handlers

2.3.5.  Slow and Fast Handlers, Top and Bottom Halves

2.3.6. Tasklets and Workqueues

2.4. Memory Allocation

2.4.1. Kmalloc Function and Memory Allocation Concept

2.4.2. Linux Memory management Subsystem

2.4.3. Memory Pools Data Structure and Functions

2.4.4. Lookaside Chaches Data Structure and Functions

2.4.5 Kfifo Data Structure and Functions

2.4.6. Page Allocations and Obtaining Large Buffers

2.4.7. Per-CPU Variables

2.4.8. Virtual Addresses and Memory Remap

2.5. Process Management

2.5.1. Process, Threads and Kthreads Concepts

2.5.2. Systemd Vs. Initd

2.5.3. Process Data Structures

2.5.6. Check and Set Process States

2.5.7. Send Signals to a Process

2.5.8. Moving Around System Process Tree

2.5.8. Process Creation and Termination

2.5.9. Multi tasking, Parallelism and Processes

2.5.10. Process Scheduling Concepts and Linux CFS Scheduler

2.6. Communicating With Hardwares

2.6.1. I/O Ports and I/O Memories

2.6.2. I/O Ports Registration

2.6.3. Data Transfer Via an I/O port

2.6.4. I/O Memory Registration

2.6.5. Data Transfer Via an I/O Memory

2.6.6. I/O Ports mapped On I/O Memory

3. Part Three:  Driver Programming Tutorials

3.1. Parallel Port Dirvers

3.1.1. Paralle Port Structures and Concepts

3.1.2. Preparing a Parallel Port

3.1.3. Parallel Port Interrupt Line Probing

3.1.4. Parrallel Port Interrupt Handler

3.1.5. Data Transfer

3.1.6 Creating a Parallel Port Driver

3.2. PCI Port Drivers

3.2.1. PCI Interface Concepts and Structure

3.2.2. PCI Adresses and Regions

3.2.3. PCI Registration and Probing

3.2.4. Accessing PCI Configuration Space

3.2.5. Accessing PCI I/O Port and I/O Memory

3.2.6. PCI Interrupts

3.2.7. Data Transfer

3.2.8. Creating a PCI Driver

3.3. USB Port Drivers

3.3.1. USB Ports and Devices Concepts

3.3.2. USB Drivers, Core Drivers and Host-Controllers

3.3.3. Using USB URBs

3.3.4. Using USB Notifiers

3.3.5. Probbing, Connect and Disconnect Operations

3.3.6. Data Transfer Without URBs

3.3.7. USB Data Structures and Data Functions

3.3.8. Creating an Adequate USB Driver

3.4. TTY Drivers

3.4.1. TTY Driver Data Structures

3.4.2. Buffering and Other Functions

3.4.3. Seting and Using Termios

3.4.4. Device Access

3.4.5. Creating a TTY Driver

3.5. Block Drivers

3.5.1. Block Device Drivers Data Structures

3.5.2. Block Requests and Gen-Disks

3.5.3. Request Queues

3.5.4. DMA Access

3.5.5. Creating a Practical Block Driver

3.6. VFS Interface

3.6.2. Common Filesystem Layes

3.6.2. Filesystem Abstraction Layer

3.6.3. Unix Filesystems

3.6.4. VFS Objects and Data Structures

3.6.5. Super Block Object and Operations

3.6.6. Inode Object and Operations

3.6.7. Dentry Object and Operations

3.6.8. File Object and Operations

3.6.9. Creating a Simple Filesystem

3.7. Network Drivers

3.7.1. Network Addresses, Protocols and Interfaces

3.7.2. Network Stack and Its Data Structures

3.7.3. Packet Transfer and Acceptance

3.7.4. Concurrency, Scatter/Gather I/O, Timeouts and Interrupts

3.7.5. Link States, Socket Buffers, Data-Linke Layer

3.7.6. Creating a Basic Network Driver

3.8. Net-Filter Hooks

3.8.1. Iptables and Net-Filter

3.8.2. Hook Chaines, Priority and Position

3.8.3. Protocols, Addresses and Interface Filtering

3.8.4. Intercepting a Packet Content

3.8.5. Creating a Rule-Based Firewall

4. References

4.1. Linux Device Drivers, 3rd Edition, By Greg Kroah-Hartman, Alessandro Rubini & Jonathan Corbet, O'REILLY

4.2. Linux kernel Development, 3rd Edition, By Robert Love,  Developer’s Library

4.3. Professional Linux Kernel Architecture, By Wolfgang Mauerer, Wiley Publishing

4.4. Understanding the Linux Kernel, 3rd Edition,  By Daniel P. Bovet, O’Reilly

4.5. The Linux Programming Interface,  By Michael Kerrisk, No Strach Press

4.6. Linux Kernel Networking Implementation, By Rami rosen, Apress

4.7. Linux Kernel Module Programming Guide, By Peter Jay Salzman, Michael Burian & Ori Pomerantz

4.8. Advanced Linux Progrmming Guide, By Mark Mitchell, Jeffrey Oldham & Alex Samuel, New Riders Publishing

4.9. Modern Operating Systems, 4th Edition, By Andrew S. Tanenbaum & Herbert Bos,  Person Education Inc.

4.10. Operating System Concepts, 9th Edition, Abraham Silberschatz & Peter Baer Galvin, Wiley Publishing

مدت زمان
۶۴
هزینه دوره حضوری
۱۵۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۰۲/۰۶
روزهای برگزاری
پنج‌شنبه
ساعات برگزاری
۱۲ الی ۱۶
کد دوره : m}I1
لینوکس مقدماتی (LPIC-۱)

آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف به منظور توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در زمینه سیستم عامل لینوکس و کاربری آن در زمینه‌های تخصصی، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های استاندارد و صدور گواهینامه حرفه‌ای شریف اقدام می‌نماید.

 

مخاطبان دوره

راهبران سرورهای لینوکس و کارشناسان شبکه و دانشجویان فناوری اطلاعات و کامپیوتر

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • نصب و راه اندازی لینوکس و کار با فرمان‌های عمومی و نصب بسته ها
سرفصلهای دوره

1-  System Architecture

      Determine and configure hardware settings
      Boot the system
      Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

2-  Linux Installation and Package Management

      Design hard disk layout
      Install a boot manager
      Manage shared libraries
      Use Debian package management
      Use RPM and YUM package management

3-  GNU and Unix Commands

      Work on the command line
      Process text streams using filters
      Perform basic file management
      Use streams, pipes and redirects
      Create, monitor and kill processes
      Modify process execution priorities
      Search text files using regular expressions
      Perform basic file editing operations using vi

4-  Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

      Create partitions and filesystems
      Maintain the integrity of filesystems
      Control mounting and unmounting of filesystems
      Manage disk quotas
      Manage file permissions and ownership
      Create and change hard and symbolic links
      Find system files and place files in the correct location

5-  Shells, Scripting and Data Management

      Customize and use the shell environment
      Customize or write simple scripts
      SQL data management

6-  User Interfaces and Desktops

      Install and configure X11
      Setup a display manager
      Accessibility

7-  Administrative Tasks

      Manage user and group accounts and related system files
      Automate system administration tasks by scheduling jobs
      Localisation and internationalisation

8-  Essential System Services

      Maintain system time
      System logging
      Mail Transfer Agent (MTA) basics
      Manage printers and printing

9-  Networking Fundamentals

      Basic network configuration
      Basic network troubleshooting
      Configure client side DNS

10-  Security

      Perform security administration tasks
      Setup host security
      Securing data with encryption

 

مدت زمان
۵۰
هزینه دوره حضوری
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۰۲/۱۰
روزهای برگزاری
دوشنبه-چهارشنبه‌ها
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
کد دوره : mL
برنامه نویسی شل اسکریپت

برنامه نويسي در شل يکي از مباحث مهم براي کارشناسان لينوکس محسوب مي شود. در این دوره شما با برنامه نویسی در محیط لینوکس آشنا می شوید.

 

 

مخاطبان دوره
 • راهبران سرورهای لینوکس,کارشناسان شبکه، دانشجويان فناوري اطلاعات و کامپيوتر
 • علاقمندان و کاربران و راهبران این سیستم عامل
توانایی پس ازگذراندن دوره

نوشتن اسکریپت ها برای راهبری و اتوماتیک نمودن فعالیت‌ها

سرفصلهای دوره
 • shell چیست
 • نحوه بوشتن یک shell script با استفاده از یک ویرایشگر
 • فررسی متغیر ها در shell و بررسی تعداد زیادی فرمان‌های داخلی در bash
 • دستور if
 •  دستور while
 • دستور case
 • دستور until
 • دستورات خواندن و نوشتن مانند read , printf,echo و بررسی redirection
 • دستور select
 • نحوه خواندن اطلاعات از فایل
 • بررسی و کنترل سیگنالها
 • بررسی انواع خروج از shell مانند  exit , return
 • چگونگی تولید function
 • نحوه کمپایل کد مبدأ bash و نصب آن در لینوکس
 • مقایسه انواع shell ها
 •  نحوه debug  نمودن یک shell script
 •  نحوه تبدیل نمودن یک اسکریپت به یک exec file کد شده و غیر قابل بازیافت
مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۷/۰۷/۰۱
روزهای برگزاری
یک‌شنبه - سه‌شنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
برنامه دروس لینوکس و متن باز

دپارتمان لینوکس سعی دارد در طول سه سطح شرکت کنند گان را برای کسب درآمد بالا و موقعیت های کاری مناسب آماده کند، سرفصلهای انتخاب شده و نوع تدریس هماهنگی بسیاری با نیاز بازار فعلی کسب و کار دارد و سعی می شود. این سه سطح به صورت زیر می باشد:

 • لینوکس مقدماتی (LPIC-1)
 • لینوکس پیشرفته (LPIC-2)
 • لینوکس تکمیلی (دوره های سطح LPIC-3)

گفتنی است برای تکمیل مباحث، گذراندن دو دوره دیگر زیر نیز پس از دوره لینوکس مقدماتی پیشنهاد می شود:

 • برنامه نویسی شل در لینوکس
 • Linux Kernel Driver Programming
نام کاربری یا کلمه ورود اشتباه است
ثبت نام انجام نشد
باشگاه ۱۹۵۹۸ عضوی لایتک
ثبت نام
ورود به صفحه شخصی
بازیابی گذرواژه
آدرس:
ساختمان شماره (1) : ضلع شمالی دانشگاه شریف - خیابان قاسمی - کوچه گلستان - پلاک 3
ساختمان شماره (2) : ضلع شمالی دانشگاه شریف - خیابان قاسمی - کوچه گلستان - پلاک 9
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ - ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۷۵۶
ایمیل: info@laitec.ir
شماره حساب : ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ با شناسه ۱۲۳/۴۴ نزد شعبه بانک ملت باجه دانشگاه صنعتی شریف
استفاده از مطالب سايت لایتک فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (لایتک) می باشد.
laitec.ir
Copyright © 2002-2018