دپارتمانسیستم های عامل
دوره های در حال ثبت نام
کد دوره : --
مهندسی ابزارهای DevOps

امروزه جنبش DevOps وارد مرحله بلوغ در فناوری‌‌اطلاعات شده است. فلسفه‌ای که پشت DevOps قراردارد اکنون کاملا شناخته شده است و روز‌به‌روز ابزارهای بیشتری برای پیاد‌ه‌سازی این فلسفه ایجاد می‌‌شوند.

این دوره، مهندسان آینده‌‌ی این حوزه را آماده بازار‌‌کار می‌‌نماید. در این دوره نگاهی به شمار‌ زیادی از ابزارهایی که عموماً در محیط‌‌های evOpsD استفاده می‌شوند خواهیم داشت تا درک بهتری از استفاده DevOps در محیط های Enterprise حاصل شود.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات دانشجویان، جلسات مشاوره گروهی رایگان هر ماه یکبار در تاریخ های ذیل برگزار خواهد شد:

 • سه شنبه 24 دی ماه 98
 • سه شنبه 29 بهمن ماه 98
 • سه شنبه 13 اسفند ماه 98

برای شرکت در جلسات گروهی از طریق سایت ثبت نام نمایید.

مخاطبان دوره
 • برنامه‌نویسان، مدیران سیستم‌ها  
 • راهبران سیستم های لینوکس 
توانایی پس ازگذراندن دوره
 • توانایی فعالیت به عنوان‌ مهندس DevOps 
سرفصلهای دوره
 • Introduction
 • Machine Deployment
  • Vagrant
  • Vagrant Boxes
 • Configuration Management
  • Configuration Management with Ansible, Puppet, and Chef
 • Container Management
  • Docker and Kubernetes
  • Docker Compose
  • Docker Swarm and Docker Machine
 • Software Engineering
  • Modern Software Development
  • CI/CD and Jenkins
  • Git
  • Deploying Code to Production
  • Standard Components and Platforms for Software
  • Cross Site Scripting, ACID and CAP Theorem
 • Service Operations
  • Prometheus and Logstash
مدت زمان
۴۰
هزینه دوره حضوری
۲۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
بهمن ۹۸
روزهای برگزاری
پنج شنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : --
لینوکس پیشرفته
 • به دلیل افزایش ثمربخشی کلاس امکان مصاحبه علمی قبل از دوره وجود دارد .
 • تمامی مباحث  در کلاس به صورت کارگاهی و بر مبنای سناریو آموزش داده خواهد شد .
 • امتحان دوره به صورت تئوری و عملی و پیاده سازی یک شبکه کامل مبتنی بر سرویس های لینوکسی می باشد.

امروزه استفاده از سیستم عامل لینوکس در سمت سرورهای مختلف بسیار متداول شده است و بسیاری از شرکتها و سازمانها به کارشناسان مرتبط در حوزه آموزش لینوکس و متن باز نیاز دارند. در همین راستا، لایتک به ارائه آموزشهای حرفه ای سیستم عامل لینوکس می پردازد به گونه ای که دوره های آموزشی آن در قالب دوره های حضوری گروهی برگزار می شوند.  

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات دانشجویان، جلسات مشاوره گروهی رایگان هر ماه یکبار در تاریخ های ذیل برگزار خواهد شد:

 • سه شنبه 24 دی ماه 98
 • سه شنبه 29 بهمن ماه 98
 • سه شنبه 13 اسفند ماه 98

برای شرکت در جلسات گروهی از طریق سایت ثبت نام نمایید.

مسیر یادگیری دوره های مربوط به سیستم عامل لینوکس به شرح ذیل می باشد:

 • Linux Essentials
 • Linux DevOps Tools Engineer
 • LPIC-1 Certified Linux Administrator
 • LPIC-2 Certified Linux Engineer
 • LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional Mixed Environment
 • LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional Security
 • LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional Virtualization and High Availability
 • Docker for Sysadmins
 • Shell Scripting

* شایان ذکر است تمامی دوره های لینوکس زیر نظر مستقیم جناب مهندس جلال حاجی غلامعلی ، پدر لینوکس ایران می باشد.

مخاطبان دوره
 •  متخصصین شبکه و سیستم عامل
 • علاقمندان و کاربران و راهبران این سیستم عامل و شبکه
توانایی پس ازگذراندن دوره
 • نصب و راه اندازی سرویس ها و کار با فرمان‌های راهبری آن
 • رفع اشکالات و بهینه سازی سرویس ها در محیط single server
سرفصلهای دوره

1-Capacity Planning

 •        Measure and Troubleshoot Resource Usage
 •        Predict Future Resource Needs


 2-  Linux Kernel

 •        Kernel Components
 •        Compiling a kernel
 •        Kernel runtime management and troubleshooting


 3-  System Startup

 •        Customizing SysV-init system startup
 •        System Recovery
 •        Alternate Bootloaders


 4-  Filesystem and Devices

 •        Operating the Linux filesystem
 •        Maintaining a Linux filesystem​
 •        Creating and configuring filesystem options


 5-  Advanced Storage Device Administration

 •        Configuring RAID
 •        Adjusting Storage Device Access
 •        Logical Volume Manager


 6-  Network Configuration

 •        Basic networking configuration
 •        Advanced Network Configuration and Troubleshooting
 •        Troubleshooting Network Issues


 7-  System Maintenance

 •        Make and install programs from source
 •        Backup operations
 •        Notify users on system-related issues


 8-  Domain Name Server

 •        Basic DNS server configuration
 •        Create and maintain DNS zones
 •        Securing a DNS server


 9-  Web Services

 •        Implementing a web server
 •        Apache configuration for HTTPS
 •        Implementing a proxy server
 •        Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy


 10- File Sharing

 •        SAMBA Server Configuration
 •        NFS Server Configuration
مدت زمان
۵۰
هزینه دوره حضوری
۲۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۹/۰۲/۲۳
روزهای برگزاری
یکشنبه - سه شنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
کد دوره : m}I1
لینوکس مقدماتی

آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات (لایتک) به منظور توسعه منابع انسانی متخصص و ماهر در زمینه سیستم عامل لینوکس و کاربری آن در زمینه‌های تخصصی، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های استاندارد و صدور گواهینامه حرفه‌ای اقدام می‌نماید.

امروزه استفاده از سیستم عامل لینوکس در سمت سرورهای مختلف بسیار متداول شده است و بسیاری از شرکتها و سازمانها به کارشناسان مرتبط در حوزه آموزش لینوکس و متن باز نیاز دارند. در همین راستا، لایتک به ارائه آموزشهای حرفه ای سیستم عامل لینوکس می پردازد به گونه ای که دوره های آموزشی آن در قالب دوره های حضوری گروهی برگزار می شوند.  

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات دانشجویان، جلسات مشاوره گروهی رایگان هر ماه یکبار در تاریخ های ذیل برگزار خواهد شد:

 • سه شنبه 24 دی ماه 98
 • سه شنبه 29 بهمن ماه 98
 • سه شنبه 13 اسفند ماه 98

برای شرکت در جلسات گروهی از طریق سایت ثبت نام نمایید.

مسیر یادگیری دوره های مربوط به سیستم عامل لینوکس به شرح ذیل می باشد:

 • Linux Essentials
 • LPIC-1 Certified Linux Administrator
 • LPIC-2 Certified Linux Engineer
 • Linux DevOps Tools Engineer
 • LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional Mixed Environment
 • LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional Security
 • LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional Virtualization and High Availability
 • Docker for Sysadmins
 • Shell Scripting

گفتنی است این دوره براساس سرفصلهای استاندارد LPIC-1 تدریس می شود و در ابتدای دوره نیز برخی از مباحث مقدماتی برای آغاز کار با لینوکس تدریس می شود.

مخاطبان دوره

راهبران سرورهای لینوکس و کارشناسان شبکه و دانشجویان فناوری اطلاعات و کامپیوتر

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • نصب و راه اندازی لینوکس و کار با فرمان‌های عمومی و نصب بسته ها
 • پوشش کامل تمامی سرفصلهای لینوکس LPIC-1
سرفصلهای دوره

1-  System Architecture

      Determine and configure hardware settings
      Boot the system
      Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

2-  Linux Installation and Package Management

      Design hard disk layout
      Install a boot manager
      Manage shared libraries
      Use Debian package management
      Use RPM and YUM package management

3-  GNU and Unix Commands

      Work on the command line
      Process text streams using filters
      Perform basic file management
      Use streams, pipes and redirects
      Create, monitor and kill processes
      Modify process execution priorities
      Search text files using regular expressions
      Perform basic file editing operations using vi

4-  Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

      Create partitions and filesystems
      Maintain the integrity of filesystems
      Control mounting and unmounting of filesystems
      Manage disk quotas
      Manage file permissions and ownership
      Create and change hard and symbolic links
      Find system files and place files in the correct location

5-  Shells, Scripting and Data Management

      Customize and use the shell environment
      Customize or write simple scripts
      SQL data management

6-  User Interfaces and Desktops

      Install and configure X11
      Setup a display manager
      Accessibility

7-  Administrative Tasks

      Manage user and group accounts and related system files
      Automate system administration tasks by scheduling jobs
      Localisation and internationalisation

8-  Essential System Services

      Maintain system time
      System logging
      Mail Transfer Agent (MTA) basics
      Manage printers and printing

9-  Networking Fundamentals

      Basic network configuration
      Basic network troubleshooting
      Configure client side DNS

10-  Security

      Perform security administration tasks
      Setup host security
      Securing data with encryption

 

مدت زمان
۵۲
هزینه دوره حضوری
۱۴۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۹/۰۱/۲۷
روزهای برگزاری
دوشنبه-چهارشنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
کد دوره : --
دوره آموزشی Kubernetes

(Kubernetes (K8s یک سیستم متن باز برای خودکارسازی استقرار، مقیاس گذاری و مدیریت برنامه های کانتینر است.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره، می توانید با شماره های لایتک تماس گرفته و نسبت به تعیین زمان مشاوره توسط کارشناسان لایتک اقدام گردد.

به منظور پاسخگویی به سوالات دانشجویان، جلسات مشاوره گروهی رایگان هر ماه یکبار در تاریخ های ذیل برگزار خواهد شد:

 • سه شنبه 24 دی ماه 98
 • سه شنبه 29 بهمن ماه 98
 • سه شنبه 13 اسفند ماه 98

برای شرکت در جلسات گروهی از طریق سایت ثبت نام نمایید.

مخاطبان دوره

Devops Engineer ، Sysadmin

توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره

- آشنایی با مفهوم Container Orchestration

- آشنایی با Kubernetes

 • مقایسه Kubernetes  و Docker
 • مقایسه Kubernetes  و Docker Swarm

- تاریخچه Kubernetes

- مفاهیم Kubernetes

 •  Cluster
 • Node
 • Master
 • Pod
 • Label
 • Service
 • Namespace
 • Packaging Apps
 • State

- نصب Kubernetes

- نحوه کار با Pod

 • تئوری
 • تفاوت با Container
 • Lifecycle
 • Pod manifest Files
 • Deploy کردن Pod از طریق Manifest

- آموزش ReplicaSets

 •  معرفی
 • ایجاد ReplicaSets

- آموزش Deployment

 • تئوری 
 • Update and Rollback
 • ایجاد Deploymen
 • آموزش Services 

- آموزش Services

 • تئوری
 • Labels  و Loose Coupling
 • نحوه دسترسی به سرویس از داخل و خارج از کلاستر
 • Service Discovery
 • Imperative  و Declarative

- Kubernetes Storage

 • Storage Volumes
 • HostPath
 • Persistent Volumes & Persistent Volume Claims
مدت زمان
۵۰
هزینه دوره حضوری
۳۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۸/۱۲/۰۸
روزهای برگزاری
پنج شنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : mL
برنامه نویسی شل اسکریپت

برنامه نويسي در شل يکي از مباحث مهم براي کارشناسان لينوکس محسوب مي شود. در این دوره شما با برنامه نویسی در محیط لینوکس آشنا می شوید.

مسیر یادگیری دوره های مربوط به سیستم عامل لینوکس به شرح ذیل می باشد:

 • Linux Essentials
 • Linux DevOps Tools Engineer
 • LPIC-1 Certified Linux Administrator
 • LPIC-2 Certified Linux Engineer
 • LPIC-3 300: Linux Enterprise Professional Mixed Environment
 • LPIC-3 303: Linux Enterprise Professional Security
 • LPIC-3 304: Linux Enterprise Professional Virtualization and High Availability
 • Docker for Sysadmins
 • Shell Scripting

 

مخاطبان دوره
 • راهبران سرورهای لینوکس,کارشناسان شبکه، دانشجويان فناوري اطلاعات و کامپيوتر
 • علاقمندان و کاربران و راهبران این سیستم عامل
توانایی پس ازگذراندن دوره

نوشتن اسکریپت ها برای راهبری و اتوماتیک نمودن فعالیت‌ها

سرفصلهای دوره
 • shell چیست
 • نحوه بوشتن یک shell script با استفاده از یک ویرایشگر
 • فررسی متغیر ها در shell و بررسی تعداد زیادی فرمان‌های داخلی در bash
 • دستور if
 •  دستور while
 • دستور case
 • دستور until
 • دستورات خواندن و نوشتن مانند read , printf,echo و بررسی redirection
 • دستور select
 • نحوه خواندن اطلاعات از فایل
 • بررسی و کنترل سیگنالها
 • بررسی انواع خروج از shell مانند  exit , return
 • چگونگی تولید function
 • نحوه کمپایل کد مبدأ bash و نصب آن در لینوکس
 • مقایسه انواع shell ها
 •  نحوه debug  نمودن یک shell script
 •  نحوه تبدیل نمودن یک اسکریپت به یک exec file کد شده و غیر قابل بازیافت
مدت زمان
۳۲
هزینه دوره حضوری
۱۵۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۸/۱۲/۰۱
روزهای برگزاری
پنجشنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
برنامه دروس سیستم های عامل
نام کاربری یا کلمه ورود اشتباه است
ثبت نام انجام نشد
باشگاه ۲۳۹۴۳ عضوی لایتک
ثبت نام
ورود به صفحه شخصی
بازیابی گذرواژه
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ - ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵ - ۰۲۱۶۶۰۳۵۱۲۵ - ۰۲۱۶۶۰۸۶۰۱۹
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۷۵۶
ایمیل: info@laitec.ir , edu@laitec.ir
استفاده از مطالب سايت لایتک فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات (لایتک) است.
laitec.ir
Copyright © 2002-2020