ما را دنبال کنید:

استخدام برنامه‌نویس C#.Net در شرکت رهیافت داده پردازی آرکا در تهران

♦ شرایط احراز

  • مسلط به برنامه نویسی #C
  • تسلط به WCF ،ASMX ،RestApi (توانایی استفاده از Certificate در احراز هویت مزیت محسوب میشود)
  • تسلط در استفاده از SourceControl (TFS)
  • آشنایی با اصول Solid
  • کدنویسی خوانا و قابل نگهداری
  • مسلط به مفهوم شیء گرایی (OOP)
  • آشنایی با design patterns
  • آشنایی با Service-oriented Architecture
  • آشنایی با Rest API
  • مقید به نوشتن UnitTest

♦ ارسال رزومه:info@arkadml.com