ما را دنبال کنید:

استخدام برنامه نویس Vue.js در شرکت گسترش نرم افزار نیرا در تهران

♦ شرایط احراز:

  • دانش کار با نرم افزارهای کامپیوتری
  • استعداد یافتن مشکلات و یافتن راه حل مشکلات
  • علاقه به سامانه های نرم افزاری
  • آشنایی با پایگاه داده SQL و زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود

♦مسئولیت ها:

  • پاسخگویی به کارشناسان مشتریان در خصوص مشکلات عملکرد نرم افزار
  • انجام رویه مند کنترلهای روزانه با استفاده از ابزارهای مانیتورینگ
  • کنترل لاگهای سیستم
  • پاسخگویی به مشتریان بصورت آنکال حداقل سه روز در ماه (پس از دوران آموزش)
  • آموزش به کارشناسان مشتریان

♦ ارسال رزومه:nirasystem@gmail.com