ما را دنبال کنید:

شروع قطعی دوره جامع طراحی وب از روز شنبه 26 تیرماه

♦ بدین وسیله به خدمت دانشجویان گرامی اعلام می گردد:

♦ دوره جامع طراحی وب از روز شنبه 26 تیر ماه شروع خواهد شد.این دوره در روز های شنبه و دوشنبهاز ساعت 16 الی 20 برگزار می شود.