ما را دنبال کنید:

دعوت به همکاری -کارشناس تولید نرم افزار

  • Java
  •  spring data, spring-security, spring boot 
  • angular framework 
  •  agile method, framework scrum
  •  آشنایی با git, micro service, linux (centos, ubntu )
  •   آشنایی با front development

♦ متقاضیان محترم در صورت تمایل به همکاری می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در subject ایمیل به آدرس

recruitment@pep.co.ir  ارسال فرمایند.

♦ وب سایت شرکت: pep.co.ir

♦ شماره تماس شرکت : 23502