ما را دنبال کنید:

استخدام برنامه نویس #C در شرکت فرا سامانه فرسان در تهران

♦ شرایط احراز:

  • آشنا با زبان برنامه نویسی #C

  • آشنائی با محیطهای گزارش سازی بخصوص ssrs

  • آشنائی کامل با sql server

  • آشنائی با ابزار وب سرویس

  • متولد سال 74 و بعد از آن

  • حداقل کارشناسی رشته های نرم افزار از دانشگاه معتبر

  • جهت تولید محتوا نرم افزار

  • محل سکونت فقط ساکن مناطق 22 گانه تهران باشد

  • اولویت با افرادی است که: با نرم افزار های مالی، بازرگانی و یا SQL و ابزارهای گزارش سازی آشنائی داشته باشند

 

♦ ارسال رزومه:HR@systemgroup.net