ما را دنبال کنید:

شروع قطعی دوره جامع برنامه نویسی #C ویژه جشنواره تابستان

♦ دانشجویان گرامی بدینوسیله اطلاع می رساند:

♦ دوره جامع برنامه نویسی .net شامل (#ASP.net, C) در روز های پنج شنبه و از تاریخ 1400/04/10 به صورت قطعی شروع خواهد شد.