ما را دنبال کنید:

تکمیل ظرفیت دوره جامع پایتون (مقدماتی، پیشرفته، Django) ویژه دهمین جشنواره تابستانه.

♦ دانشجویان گرامی بدینوسیله به اطلاع می رساند:

♦ دوره جامع پایتون ( مقدماتی،پیشرفته،Django)روز های چهارشنبه در تاریخ 1400/04/23 تکمیل ظرفیت شد.