ما را دنبال کنید:
image

مهندس پوریا فرهد

  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
  • کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

  • دوره‌های طراحی و معماری نرم‌افزارهای تحت وب
  • دوره‌های سمت سرور وب شامل php و laravel
  • دوره‌های سمت کاربر وب شامل javascript و reactjs

  • مسئول فنی و توسعه دهنده پرآوید
  • سابقه کار به عنوان مشاور و توسعه دهنده وب در شرکت‌های مختلف از جمله شرکت فناپ
  • تدریس دوره‌های آموزشی وب در مرکز رشد دانشگاه شهیده بهشتی