ما را دنبال کنید:
image

مهندس امیرسام بهادر

 • Java 2 Platform 1.4 Programmer Certification
 • Java 2 Enterprise Edition Developer Certification
 • Java 2 Enterprise Edition Architect Certification
 • Oracle Data Base Workshop I Certification
 • Oracle Data Base Workshop II Certification
 • Software Engineering issued at UOAST
 • Master Of Science in Application Engineering issued at Sharif University of Technology, IT Center

 •  جاوا مقدماتی Java SE (برنامه نویسی Desktop)
 • جاوا پیشرفته Java EE I (برنامه نویسی Web)
 • جاوا تکمیلی Java EE II (برنامه نویسی در مقیاس ملی)
 • Java 4 Manager (مهندسی نرم و مدیریت در جاوا)
 • برنامه نویسی Android (برنامه نویسی Back end در اندروید)
 • Oracle Management and Programming (مدیریت و برنامه نویسی مقدماتی اوراکل)
 • امنیت اوراکل OracleSecurity
 • مهندسی نرم افزار SoftwareEngineering
 • امنیت Security

 • مدیر و مدرس دپارتمان های جاوا، اوراکل و اندروید دانشگاه صنعتی شریف
 • مدرس مدعو دانشگاه تهران (پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی)
 • بنیان گذار مدرسه جاوای ایران در دانشگاه صنعتی شریف
 • مشاور فناوری اطلاعات در حوزه ERP وزارت نفت (مرکز مطالعات بین المللی انرژی)
 • مدیریت و طراحی فریم ورک مگاسامانه های فرایند گرای ملی (مرکز مطالعات بین المللی انرژی)
 • مشاور مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر)
 • مولف کتب دانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مدرس پایگاه داده در سازمان بورس ایران
 • مدرس برنامه نویسی در شرکت خدمات انفورماتیک ایران (وابسته به بانک مرکزی)
 • مدرس و مشاور در بانک ملت (طرح بومی سازی فناوری اطلاعات برای کارکنان و مدیران ارشد)
 • تالیف کتاب فریم ورک ملی JCherry از انتشارات موسسه بین المللی مطالعات و تحقیقات انرژی

 • تالیف کتاب مفاهیم بنیادی کار با تکنولوژی های جاوا از انتشارات کانون نشر علوم

 • تالیف کتاب مرجع دانشگاهی پایگاه داده اوراکل در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 • تالیف کتاب الکترونیکی Shine