ما را دنبال کنید:
image

مهندس امیرهوشنگ کرمی

  • کارشناس کامپیوتر از دانشگاه آزاد قزوین
  • دارای مدرک دوره‌ی سرپرستی و رهبری از سازمان مدیریت صنعتی
  • دارای مدرک تفکر سیستمی از سازمان مدیریت صنعتی
  • دارای مدرک مدیریت و ارزیابی عملکرد از سازمان مدیریت صنعتی

  • دوره scrum

  • Assistance دوره‌ی Scrum In Practice در شرکت چارگون
  • مدیر محصول راهکار لجستیک شرکت چارگون
  • سابقه 10 سال مدیریت پروژه با روش‌های RUP و Scrum