ما را دنبال کنید:

طراحی و توسعه وب

image

دوره جامع php

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۰/۵

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی فریمورک Laravel

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۱۰/۰۵

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

هزینه دوره:

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مدت زمان دوره:

۱۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه - چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی طراحی وب 2 - سمت کاربر و سرور ( JavaScript, Jquery, Ajax, )

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۲۸

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه - دو شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی ReactJS

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۱۰

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

نام استاد:

فرشاد روزبهانی

هزینه دوره:

۴۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره طراحی و توسعه وب 1 - سمت کاربر (HTML5, CSS3, Bootstrap, SaSS)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۰۶

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه- سه شنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

نام استاد:

اساتید دپارتمان برنامه نویسی

هزینه دوره:

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره طراحی و توسعه وب 1 - سمت کاربر (HTML5, CSS3, Bootstrap, SaSS)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۸/۲۶

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره طراحی و توسعه وب 1 - سمت کاربر (HTML5, CSS3, Bootstrap, SaSS)

تاریخ برگزاری:

۱۲ الی ۱۶

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعت:

۱۴۰۱/۰۹/۲۵

هزینه دوره:

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین طراحی و توسعه وب 1 - سمت کاربر (HTML5, CSS3, Bootstrap, SaSS)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۲۵

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعت:

جمعه ۱۷ الی ۲۱

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع طراحی وب (HTML ۵، CSS، Bootstrap، SASS، Javascript، Ajax، JQUERY)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۱۳

مدت زمان دوره:

۱۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Node JS

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۱/۰۹/۰۳

مدت زمان دوره:

۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

فرشاد روزبهانی

هزینه دوره:

۴۲۰۰۰۰۰ تومان