ما را دنبال کنید:
image

دوره آموزشی مهندسی نرم افزار

آنچه یاد خواهید گرفت

 

 دوره مهندسی نرم افزار و تحلیل و طراحی

1 مقدمه ای بر مهندسی نرم افزار

2 اصول شی گرایی و کاربرد آن در طراحی سیستم

3 مدل سازی و مستندات سیستم های نرم افزاری

4 مدل سازی UML

5 انواع دیاگرام های مدل سازی UML

6 نمودار کلاس

7 انواع روابط کلاس ها

8 نمودار توالی

9 مدل سازی داده در طراحی نرم افزار

10 نمودار ER

11 انواع روابط موجودیت ها

12 مدل های معماری سیستم

13 monolithic architecture

14 SOA

15 micro service arachitecture

16 مفاهیم تست نرم افزار
17 بررسی طراحی نرم افزار های نمونه

پیش نیاز

آشنایی به برنامه نویسی شی گرا

مخاطبان دوره

  • تمامی افراد علاقه مند به مهندسی نرم افزار

توانایی پس ازگذراندن دوره

 مهندسی نرم افزار شامل تکنیک ها و روش هایی می باشد که به کمک این تکنیک ها می توان فرایند تولید نرم افزار را مدیریت نمود. بیشتر شرکت های بزرگ و کوچک از این روش های به منظور بهینه سازی فرایند های تولید نرم افزار و مدیریت ریسک ها و زمان بندی پروژه ها استفاده می کنند. دانش مهندسی نرم افزار در کنار دانش برنامه نویسی ضروری می باشد و داشتن این دانش وجه تمایز میان برنامه نویس و مهندس نرم افزار می باشد .

دوره مهندسی نرم افزار دوره کاربردی و حاصل تجربه و مدرس در پروژه های داخل کشور و خارج کشور می باشد. در این دوره با متدهای مهندسی نرم افزار به همراه انواع متدولوژی های نرم افزار آشنا خواهید شد. همچنین ابزارهای مورد استفاده روز دنیا که در مدیریت پروژه های نرم افزاری استفاده می شود آشنا خواهید شد. انواع معماری های نرم افزار و گونه های نرم افزار شرح داده خواهد شد . این دوره به صورت پروژه محور می باشد و دانشجو پس از گذراندن این دوره توانایی انجام پروژه های کوچک و بزرگ با استفاده از روش های روز مهندسی نرم افزار را خواهد داشت. دوره به صورت  پروژه محور و کاربردی برگذار می گردد .