ما را دنبال کنید:
خودت رو بشناس!

خودت رو بشناس و شغل مناسب فناوری اطلاعات خود را پیدا کن.

همه ما در شناخت خودمان و اینکه کدام شغل می تواند برای ما مناسب باشد دچار مشکل هستیم و همواره در پی این بودیم که راهی برای این موضوع بیابیم.

ما در لایتک با برگزاری کمپینی تحت عنوان "درکدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستیم" تلاش داریم تا شما را با شغل مناسب ویژگیهای شخصیتی آشنا کنیم. این کمپین به صورت دوره ای در لایتک برگزار می شود و می توانید در این کمپین به راحتی شرکت کنید.

ما به شما می گوییم در کدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستید؟ (کارگاه رایگان+ آزمون+مصاحبه+کارنامه)

laitec

فرآیند حضور در کمپین:

لازم به ذکر است در این کمپین، کارگاه، آزمون شناخت مدل ادراکی و مصاحبه، رایگان است.