خبر / شغل بازگشت به لیست اخبار یا مشاغل
۰۶ شهریور ۱۳۹۸
۲۴۹ بار بازدید شده

دعوت به همکاری شرکت First Source Arya Solutions

About First Source Arya Solutions


First Source Arya Solutions is a software development company focusing on developing
state-of-the-art solutions for the global financial industry. We help our international clients
grow their audience with customer-centric products and services.
A career at First Source Arya Solutions is an opportunity to make an impact in a fast-growing
organisation that’s at the forefront of FinTech advancements.

 

Back-End Developer

Responsibilities:

● Develop websites and applications while working with databases, servers, and APIs.
● Optimise web applications and infrastructure for maximum speed and scalability.
● Collaborate with researchers, designers, and front-end developers to develop an
effective architecture to support the deployment of new products and features.
● Develop and maintain world-class web applications.
● Build, maintain, and optimise the technology that energises our servers, applications,
and databases.
● Troubleshoot and debug problems in applications during development and deployment.
● Test and fix problems, especially when it involves working with data, and provide
feedback for improvement.
● Keep abreast of the latest tools and technology related to your role.
● Provide technical leadership, leading by example throughout the development process.
● Communicate effectively with other team members to understand the bigger picture of
the organisation and its goals.

:Minimum requirements

● At least three years of relevant experience
● Expertise in any programming language, preferably Perl, Python, PHP, C/C++, Go, or
Ruby, and a willingness to become highly proficient with Perl
● Extensive knowledge of information security and data protection
● Expertise in Linux system administration
● Extensive experience with relational database design and/or open-source RDBMS
systems such as MySQL and PostgreSQL
● Familiarity with Perl DBI, Moose, PSGI/Plack, NGINX, JavaScript, Redis, and Git
● Experience working with microservices and scalable systems
● Ability to produce high-quality, self-documenting code by using test-driven development
(TDD) techniques
● Extensive experience in Linux and other open-source platforms

:Preferred experience

● Experience with studying user behaviour in a data-driven approach
● Experience with A/B testing
● Understanding of front-end technologies

 

:Data Scientist

:Responsibilities

● Conduct full lifecycle analyses, including requirements, activities, and design.
● Identify potential problems to be solved, the scope involved, and the availability of
relevant data.
● Use data governance tools to ensure data is accurate and consistent for effective
analysis.
● Convert raw data into an easy-to-understand format for analysis and reporting
purposes.
● Translate data into consumable information and assist in making data-driven
decisions across departments.
● Develop and implement databases by collecting, designing, processing, analysing,
and presenting data in a meaningful way.
● Communicate and collaborate effectively with members of different teams across the
organisation.

:Minimum requirements

● Experience with data modelling (Kimball’s star schema, Data Vault, Anchor modelling)
● Experience with reporting packages, SQL, programming (Python/R), and ETL
frameworks
● Experience with machine learning algorithms, decision trees, neural networks,
clustering, and the like
● Experience with statistical and data mining techniques like GLM/Regression, Random
Forest, Boosting, text mining, social media analysis, and the like
● Strong analytical skills with the ability to transform data into optimal business
decisions
● A strong background in statistics, mathematics, or engineering
● Ability to present data using various tools to help the team to make informed business
decisions
● Strong communication skills

:Preferred experience

● Experience in data visualisation
● Experience in cybersecurity and data protection
● Experience with MDX query language
● Experience with AWS Cloud

 

:Front-End Developer

 

:Responsibilities

● Provide technical leadership, leading by example throughout the development
process.
● Develop and maintain advanced features, tools, and applications according to best
practices in UI/UX, front-end development, and hybrid mobile application
development.
● Test and debug our ever-evolving product line to improve its speed, scalability, and
usability across multiple browsers and devices.
● Stay on top of the latest JavaScript frameworks, libraries, and tools in order to apply
them when necessary to solve challenges related to web and mobile development.
● Research and test new web technologies and make recommendations on
opportunities to improve our user interface.
● Make sure that the design and development of each product are consistent with our
style guide and that everything works as planned with each release.
● Develop advanced applications and interfaces to improve user experience.
● Keep up with established and emerging web standards and technologies in front-end
development.
● Communicate effectively with other team members to understand the bigger picture of
the organisation and its goals.
● Collaborate regularly with researchers, designers, and developers on the
implementation of new features and products.

:Minimum requirements

● At least three years of relevant experience
● Extensive experience in JavaScript, HTML, and CSS
● Experience with package managers (npm), task runners (Gulp, Webpack, Grunt),
CSS processors (Sass), and APIs (WebSocket)
● Familiarity with various JavaScript standards, libraries, frameworks, compilers, and
transpilers such as ES6, TypeScript, Babel, Web Workers, React, and Angular
● Extensive knowledge of advanced coding techniques and cross-platform development
● Ability to write high-quality and self-documenting code, using test-driven development
techniques
● Familiarity with testing and debugging processes, including unit testing and UI testing
● Knowledge of Linux and other open-source platforms

:Preferred experience

● Knowledge of information security and data protection
● Experience in responsive and mobile web design
● Good grasp of user experience and user interface design
● Familiarity with search engine optimisation (SEO)
● Knowledge of back-end technologies

 

:Graphics Designer

:Responsibilities

● Solve business challenges through intuitive and elegant design solutions.
● Develop visuals that communicate, motivate, and inspire the audience to take action.
● Create seamless user experience and visual identities for web and mobile
applications.
● Develop the design rationale and explain visual choices to cross-functional teams
verbally and visually.
● Produce high-quality visual designs for desktop, web, and mobile devices with various
resolutions, encompassing icons, graphics, and marketing materials.
● Create designs for assets that reflect a brand, enforce a language, and inject beauty
and life into a product.
● Push creativity, challenge established thinking, and discover new ways of approaching
and solving problems.
● Build mockups and wireframes for app screens and web pages.
● Keep up with the latest trends and techniques in design, UI, and UX.
● Work closely with other team members throughout the development of new products,
as well as the enhancement of existing products.

:Minimum requirements

● BA/BS in design (e.g. interaction, graphics, visual communication, product, or
industrial design), HCI, or a related field or equivalent practical experience
● Interaction design sensibility
● More than two years of relevant work experience
● Ability to create style guides to be used across different departments
● Ability to establish visual hierarchy, layout, typography, and colours effectively
● Ability to use visual design to organise information
● Proficiency in Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Sketch 3.0, and prototyping
tools such as InVision
● Proven graphic design experience with a strong portfolio of work in branding,
advertising, and marketing
● A creative flair and versatility in developing concepts, graphics, and layouts for a wide

range of media

 

:Mobile App Developer (FS)

:Responsibilities

● Develop iOS and Android mobile applications, writing high-quality code and tests.
● Collaborate with cross-functional teams to analyse data and decide on the best
strategies to improve customers’ interaction with our mobile apps.
● Prioritise information security and process maintenance throughout the mobile app
lifecycle.
● Analyse, enhance, and support our existing mobile applications.
● Work closely with QA, Design, and Product Management teams to build the best
possible UX for our mobile apps.

:Minimum requirements

● Experience in Flutter framework or a keen eagerness to master it
● High proficiency and experience in one or more of the following programming
languages:
Java, Dart, ES6, Kotlin, Objective-C, or Swift
● Distinct competence in mobile app development for at least one platform
● In-depth understanding of design guidelines and patterns in the Android and iOS
platforms and their differences
● Strong knowledge of the performance tools and optimisation techniques in Android or
iOS SDKs
● Proven work experience as a mobile developer in Android and iOS

:Preferred experience

● Demonstrable portfolio of released applications on the App store and the Android
market
● Experience in implementing UI animations
● Experience in working with finance-related companies

 

:Software Tester

:Responsibilities

● Apply multiple types of testing, including manual and automated testing, usability and
browser compatibility testing, functional testing, performance testing, scalability and
stability testing, black box and white box testing, API testing, security and penetration
testing, regression testing, integration testing, component testing, internationalisation
and localisation testing, load testing, and code reviews.
● Test applications, back-end architecture, and back-office systems.
● Work closely with other teams to plan, design, and execute several types of testing
based on different objectives.
● Create, execute, and update manual and automated test plans.
● Plan and integrate various types of testing into our existing workflow.
● Ensure the integrity of releases by coordinating testing activities.
● Track and document any bugs that you find thoroughly.
● Suggest ideas to enhance the design, usability, and functionality of websites and
applications.
● Identify, investigate, resolve, and document reported issues.
● Communicate effectively with other team members to understand the bigger picture of
the organisation and its goals.

:Minimum requirements

● Bachelor’s degree in computer science or an equivalent combination of technical
education, training, and work experience
● A solid understanding of the software development lifecycle
● Experience in a software or web application testing role
● Experience in designing and executing test plans (both automated and manual)
● Proficiency in one or more scripting languages, such as Python, PHP, or C/C++
● Experience in agile development methods such as Scrum or Kanban
● Familiarity with Git
● Good understanding of Linux and other open-source platforms
● Up-to-date knowledge of the latest software testing trends
● Proficiency in English, both oral and written

:Preferred qualifications and experience

● A university degree in marketing
● Experience in Robot Framework
● Experience with project management tools such as Trello or Asana
● Experience with Postgres or another RDBMS
● Proficiency in Perl

 

:UI/UX Designer

:Responsibilities

● Take broad, conceptual ideas and turn them into something useful and valuable for
our clients.
● Translate concepts into wireframes, mockups, and prototypes that lead to intuitive
user experience.
● Help to define the user model and user interface for new and existing products and
features.
● Create user personas, define user task flows and UI specifications, and run A/B tests
to understand users’ behaviour and needs.
● Identify design problems and devise elegant solutions.
● Gauge the usability of new and existing products and make constructive suggestions
for change.
● Take a user-centred design approach and rapidly test and iterate your designs.
● Give and solicit feedback from team members in order to continually raise the bar for
quality.
● Work closely with other teams throughout the development of new products or
features.
● Give our products a distinct and consistent visual identity, and ensure that it
serves the needs of the end user.
● Keep up with the latest trends and techniques in design, UI, and UX.

:Minimum requirements

● A bachelor’s degree in graphic design, interaction design, visual communication,
multimedia, or the equivalent
● Proven UI and UX experience with a portfolio, featuring examples of your design work
● Ability to conduct end-to-end UX research, including usability testing, and A/B testing
● Experience in interpreting complex concepts and processes to develop intuitive and
logical user flows and usage scenarios
● Extensive experience in creating interactive UI elements for web and mobile apps
● Proficiency in designing intuitive and cohesive screens, pages, and visual elements
that work as intended
● Proficiency in Photoshop, Illustrator, Sketch, and other design and wireframing
software
● Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for rapid prototyping of websites and apps
● Excellent communication skills, both oral and written

:Preferred experience

● Familiarity with front-end technologies

 

If you are interested please send your English CV to:
Behrooz@firstsource.io

 

بازنشر

نام کاربری یا کلمه ورود اشتباه است
ثبت نام انجام نشد
باشگاه ۲۳۸۷۲ عضوی لایتک
ثبت نام
ورود به صفحه شخصی
بازیابی گذرواژه
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ - ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵ - ۰۲۱۶۶۰۳۵۱۲۵ - ۰۲۱۶۶۰۸۶۰۱۹
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۷۵۶
ایمیل: info@laitec.ir , edu@laitec.ir
استفاده از مطالب سايت لایتک فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات (لایتک) است.
laitec.ir
Copyright © 2002-2020