دپارتمانشبکه و امنیت
دوره های در حال ثبت نام
کد دوره : --
VMware vSphere Optimize & Scale

این دوره اولین دوره عملی شرکت VMware در راستای مجازی سازی دیتا سنتر ها می باشد.

با گذراندن این دوره دانش جویان می توانند در امتحان  VCP6-DCV شرکت کنند.

مخاطبان دوره

مدیران، کارشناسان و دانشجویان فعال در حوزه فناوری اطلاعات

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • مجازی سازی دیتا سنتر
 • بهینه سازی تخصیص منابع
 • مدیریت بهینه دیتا سنتر مجازی
سرفصلهای دوره

سرفصل ها:

  VMware vSphere: Install, Configure, Manage

1 Course Introduction

2 Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

3 Creating Virtual Machines

4 vCenter Server

6 Configuring and Managing Virtual Storage

7 Virtual Machine Management

8 Resource Management and Monitoring

9 vSphere HA, vSphere Fault Tolerance, and Protecting Data

10 vSphere DRS

11 vSphere Update Manager

VMware vSphere: Optimize and Scale

1 Course Introduction

2 Network Scalability

3 Storage Scalability

4 Host and Management Scalability

5 CPU Optimization

6 Memory Optimization

7 Storage Optimization

8 Network Optimization

9 Analyzing vSphere

10 vCenter Server Availability and Performance

11 vSphere Security

VMware vSphere: Troubleshooting Workshop

1 Course Introduction

2 Introduction to Troubleshooting

3 Troubleshooting Tools

4 Networking

5 Storage

6 vSphere Clusters

7 Virtual Machines

8 vCenter Server and ESXi

VMware vSphere: Install, Configure, Manage plus Optimize and Scale Fast Track

1 Course Introduction

2 Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

3 Creating Virtual Machines

4 vCenter Server

5 Configuring and Managing Virtual Networks

6 Configuring and Managing Virtual Storage

7 Virtual Machine Management

8 Resource Management and Monitoring

9 vSphere HA, vSphere Fault Tolerance, and Protecting Data

10 vSphere DRS

11 Network Scalability

12 vSphere Update Manager

13 Storage Scalability

14 Network Scalability

VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track

1 Course Introduction

2 Introduction to Troubleshooting

3 Troubleshooting Tools

4 vSphere Security

5 Network Scalability

6 Network Optimization

7 Networking Troubleshooting

8 Storage Scalability

9 Storage Optimization

10 Storage Troubleshooting

11 CPU Optimization

12 Memory Optimization 

مدت زمان
۶۰
هزینه دوره حضوری
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۵/۲۰
روزهای برگزاری
جمعه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
پیش نیاز
کد دوره : --
CCNP/ Route & Switch

این دوره ccnp شامل  Route وSwitch می باشد.

مخاطبان دوره
توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره

Routing :

EIGRP
EIGRP Overview and Neighbor Relationships
EIGRP Topology, Routes, and Convergence
EIGRP Route Summarization and Filtering

OSPF
OSPF Overview and Neighbor Relationships
OSPF Topology, Routes, and Convergence
OSPF Route Summarization, Filtering, and Default Routing
OSPF Virtual Links and Frame Relay Operations

Path Control
Basic IGP Redistribution
Advanced IGP Redistribution
Policy-Based Routing and IP Service Level Agreement

BGP
Internet Connectivity and BGP
External BGP
Internal BGP and BGP Route Filtering
BGP Path Control


IPv6
IP Version 6 Addressing
IPv6 Routing Protocols and Redistribution
IPv4 and IPv6 Coexistence

Branch Office Networking
Routing over Branch Internet Connections


Switching :
Building a Campus Network
 Switch Operation
 Switch Port Configuration
 VLANs and Trunks
VLAN Trunking Protocol
Aggregating Switch Links
Traditional Spanning Tree Protocol
Spanning-Tree Configuration
Protecting the Spanning Tree Protocol Topology
Advanced Spanning Tree Protocol
Multilayer Switching

Designing Campus Networks
Enterprise Campus Network Design
Layer 3 High Availability

Campus Network Services
IP Telephony
Integrating Wireless LANs

Securing Switched Networks
Securing Switch Access
Securing with VLANs
 

مدت زمان
۱۱۰
هزینه دوره حضوری
۲۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۵/۰۵
روزهای برگزاری
پنج شنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : --
امنیت و نفوذ مقدماتی

با توجه به اهمیت روز افزون امنیت اطلاعات در عصر حاضر، آشنایی با مخاطرات امنیتی و درک عملکرد نفوذگران برای مسئولین IT و امنیت امری است ضروری. بر همین اساس و با در نظر گرفتن استانداردهای موجود در زمینه آموزش امنیت و هک قانونمند، دوره های امنیت و نفوذ 1 و 2 طراحی و ارائه شده است. مطالب ارائه شده در این دوره ها با دوره های ECSA, CEH  و تاحدودی CISSP همپوشانی داشته و شرکت کنندگان در این دوره ها دانش خوبی جهت دریافت مدارک بین المللی کسب خواهند نمود.

در دوره امنیت و نفوذ 1، شرکت کنندگان با مبانی امنیت اطلاعات، مبانی هکینگ، ساختارهای نفوذ و امنیت در شبکه های محلی و مکانیزم ها و پروتکل های امنیتی آشنا شده و دانش پایه ای لازم جهت شرکت در دوره های پیشرفته تر را کسب خواهند نمود. در این دوره پس از آشنایی با مقدمات فوق، روش های مورد استفاده نفوذگران در نفوذ به شبکه های محلی مورد بررسی قرار گرفته و شرکت کنندگان به صورت عملی با حملات موجود در این حوزه آشنا خواهند شد. همچنین به عنوان مسئولین امنیت آینده، شرکت کنندگان در این دوره، با راهکارها و ابزارهای موجود جهت جلوگیری از بروز حملات در شبکه های محلی و همچنین پیگیری و شناسایی نفوذگران آشنا شده و ساختار فنی هریک از این روش های نفوذ و دفاع را به صورت تحلیلی خواهند آموخت. پس از آن شرکت کنندگان با مفاهیم پایه ای رمزنگاری و الگوریتم های مختلف آن آشنا شده و دانش کافی در زمینه تحلیل پروتکل های مورد استفاده در ساختارهای امنیتی شبکه های امروزی را کسب می نمایند.

شرکت کنندگان در این دوره می بایست آشنایی کافی با زبان انگلیسی، مفاهیم شبکه و سیستم عامل و آشنایی پایه با سیستم عامل لینوکس را داشته باشند.

مخاطبان دوره

علاقه مندان

توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره

مبحث یکم: تاریخچه و مقدمات امنیت اطلاعات

 • معرفی مفهوم امنیت اطلاعات و تاریخچه آن.
 • بررسی اصول اساسی امنیت اطلاعات و روش های استقرار آن.
 • معرفی نیازمندی های امنیتی ثانویه.
 • بررسی مفهوم دفاع در عمق و کاربرد آن.
 • تاریخچه امنیت اطلاعات.
 • طبقه بندی کلّی مخاطرات امنیتی.
 • بررسی سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات و لزوم استفاده از آنها.
 • معرفی سیاست نامه های امنیتی و کاربرد آنها.
 • آشنایی با مفاهیم SOC, CERT, Incident Response و ...
 • بررسی مفهوم تست نفوذ و روش های اجرای آن.
 • معرفی برخی استانداردهای امنیت اطلاعات.
 • آشنایی با برخی از مراکز امنیتی فعال در ایران (آپا، ماهر و ...)
 • بررسی اجمالی سند افتا و وضعیت کنونی ایران در چشم انداز 1404
 • واژه شناسی و آشنایی با سایر مفاهیم امنیت اطلاعات

مبحث دوم: تاریخچه و مقدمات هک

 • بررسی مفهوم هک.
 • مقدمه و تاریخچه هک.
 • آشنایی با انواع هکرها.
 • معرفی مراحل کلی نفوذ.
 • معرفی footprinting و روش های آن.
 • معرفی روش های مختلف جمع آوری اطلاعات.
 • بررسی روش های استفاده از گوگل جهت جمع آوری اطلاعات.
 • بررسی روش های کسب اطلاعات از سرآیند نامه ها
 • معرفی کلی انواع حملات از دیدگاه های مختلف.
 • حملات برجسته هکینگ
 • آشنایی با هکرهای قانونمند.
 • بررسی اجمالی قانون مجازات جرائم رایانه ای.
 • واژه شناسی و آشنایی با سایر مفاهیم هک و نفوذ

مبحث سوم: روش های مورد استفاده نفوذگران در شبکه های محلی

 • معرفی انواع شبکه های محلّی
 • بررسی کلی پروتکل TCP/IP و مراحل برقراری ارتباط در شبکه
 • بررسی روش های کسب اطلاعات از شبکه هدف (کشف رنج شبکه، استفاده از traceroute و ...)
 • معرفی ابزارهای پویشگر شبکه
 • بررسی روش های مختلف پویش شبکه
 • معرفی حملات شنود در شبکه های محلّی
 • آشنایی با ابزارهای مورد استفاده در شنود اطلاعات در شبکه های محلی (TCPDump, Wireshark و ...)
 • بررسی ساختار حملات شنود و نحوه شکل گیری آن
 • بررسی انواع روش های شنود (active, passive)
 • بررسی ساختار حملات جعل عنوان (Spoofing)
 • بررسی انواع روش های جعل عنوان در شبکه محلی
 • بررسی ساختار جدول CAM و نحوه عملکرد سوئیچ ها در شبکه
 • آشنایی با حملات مرتبط با سوئیچ
 • بررسی ساختار و نحوه عملکرد DHCP در شبکه های محلی
 • بررسی حملات مرتبط با DHCP
 • آشنایی با پروتکل ARP  و ساختار آن.
 • بررسی ساختار حملات ARP Poisoning علیه سیستم های کاربران در شبکه و روش شناسایی آن
 • بررسی آثار حملات شنود و جعل عنوان در شبکه های محلّی
 • معرفی حملات MitM در شبکه های محلّی
 • بررسی ساختار حملات MitM و نحوه مقابله با آنها
 • بررسی حملات Session Hijacking در شبکه های محلّی و نحوه مقابله با آنها
 • معرفی حملات DoS و DDoS در شبکه های محلّی
 • بررسی انواع حملات DoS و DDoS در شبکه های محلّی و نحوه پی گیری آنها
 • بررسی ساختار حملات علیه تجهیزات خاص (Switch, Router) در شبکه
 • بررسی برخی ابزارهای مورد استفاده در انجام حملات شبکه ای
 • بررسی آثار حملات MitM، Session Hijacking و DDoS در شبکه محلّی
 • بررسی سایر حملات در بستر شبکه های محلی

مبحث چهارم: پروتکل ها، روش ها وابزارهای امن سازی شبکه های محلی

 • بررسی روش های پیشگیری و پیگیری نفوذگر در حملات شبکه ای
 • بررسی روش های کشف شنود در شبکه محلی
 • آشنایی با مفاهیم IDS, Firewall, Honeypot
 • معرفی IDS  ها و IPS ها، نحوه عملکرد و محل قرارگیری آنها در شبکه.
 • آشنایی با Snort، Bro و Surikata
 • بررسی Honeypot ها و نحوه عملکرد آنها.
 • آشنایی با DMZ و ویژگی های آن
 • معرفی رمزنگاری و روش های آن.
 • آشنایی با پروتکل های امنیتی.
 • آشنایی با رمزگذاری متقارن و نامتقارن و کاربردهای آن
 • بررسی الگوریتم DES و ساختار آن.
 • بررسی الگوریتم AES و ساختار آن.
 • معرفی الگوریتم های RC4, RC5, RC6
 • آشنایی با الگوریتم RSA
 • بررسی روش ها و الگوریتم های درهم سازی و کاربرد آنها
 • بررسی ساختار SSH و نحوه عملکرد آن
 • آشنایی با ساختار PKI و کاربرد آن
 • آشنایی با مفاهیم CA، Digital Signature و ...

مبحث پنجم: جمع بندی، پرسش و پاسخ و آزمون

مدت زمان
۳۲
هزینه دوره حضوری
۷۴۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۵/۲۱
روزهای برگزاری
شنبه - دوشنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : --
کاربر امن رایانه

دوره آموزشی کاربر امن رایانه یا Certified Secure Computer User: CSCU یکی از دوره‌های پایه‌ای و کلیدی است که تمامی افراد در عصر حاضر برای فعالیت در محیط مجازی و استفاده از رایانه به آن نیاز دارند. کاربران رایانه در این دوره خواهند آموخت که چگونه ضریب امنیتی فعالیت‌های رایانه‌ای خود را افزایش دهند و در دنیای امروز با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت در فضاهای مجازی بپردازند. این دوره در خصوص انواع تهدیدات در دنیای دیجیتال می‌پردازد و راهکارهای پیشگیری، نگهداری و واکنش مناسب در مقابل این تهدیدات را به مخاطبین آموزش می‌دهد.

مباحث مطرح‌شده در این دوره طبق سرفصل‌های بین‌المللی تهیه گردیده و آخرین متدهای روز در زمینه امنیت کاربران رایانه را در برمی‌گیرد.

 1. Essential (16 ساعت: آموزش ماژول‌های 10 گانه طبق سرفصل‌های بین‌المللی EC-Council)
 2. Practical (16 ساعت: کارگاه عملی ایمن‌سازی سیستم‌عامل، نصب و راه‌اندازی و تنظیم آنتی‌ویروس، پشیتبان‌گیری و بازیابی اطلاعات)
مخاطبان دوره

کاربران عادی رایانه (کاربران خانگی، اداری و سازمانی، دانشجویان و تمامی کسانی که با رایانه به نوعی سروکار دارند)

توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره
 • ماژول 1: آشنایی با مفاهیم بنیادی و اصطلاحات حوزه امنیت شبکه و اطلاعات، بدافزارها، حملات امنیتی و دلایل، راه‌های ورود بدافزار و علائم آن
 • ماژول 2: امنیت در سیستم‌عامل و امن‌سازی سیستم‌عامل ویندوز، استفاده از دستور netstat، فعال‌کردن فایروال، غیرفعال‌کردن سرویس‌های غیر ضروری، از بین بردن پروسس‌ها و …
 • ماژول 3: آشنایی با نحوه عملکرد آنتی‌ویروس و ویژگی‌های آن و معرفی و آشنایی با دو آنتی‌ویروس معروف و مهم
 • ماژول 4: آشنایی با مفاهیم رمزنگاری، Hashing، گواهی‌نامه و امضای دیجیتال، امنیت فیزیکی و احراز هویت
 • ماژول 5: آشنایی با روش‌های پشتیبان‌گیری و بازیابی اطلاعات
 • ماژول 6: امنیت در اینترنت و مرورگرها (مرورگر فایرفاکس، مرورگر گوگل کروم)، امنیت در شبکه‌های اجتماعی
 • ماژول 7: آشنایی با شبکه‌های اینترنتی و شبکه‌های وایرلس و موارد امنیتی در شبکه‌های وایرلس
 • ماژول 8: امنیت در تراکنش‌های آنلاین و بانکداری الکترونیک و روش‌های کلاهبرداری کارت‌های بانک
 • ماژول 9: گام‌های امنیتی در فعالیت‌های آنلاین، امنیت ایمیل و ارتباطات ایمیلی
 • ماژول 10: مهندسی اجتماعی و تعاریف آن، نکات امنیتی در شبکه‌های اجتماعی و امنیت موبایل
مدت زمان
۳۲
هزینه دوره حضوری
۵۹۲۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۵/۱۷
روزهای برگزاری
سه شنبه - پنج‌شنبه
ساعات برگزاری
۱۶ الی ۲۰
کد دوره : o}1
+Network

این دوره گام ورود به دنیای شبکه محسوب می گردد و پیشنیاز دوره های ماکروسافت و لینوکس و سیسکو می باشد

در واقع دانشجویان در این دوره بر روی مباحث اولیه شبکه تسلط می یابند تا در دوره های بعد بتوانند این مباحث تئوری را به مرحله اجرا برسانند.

مخاطبان دوره

علاقه مندان به شبکه های کامپیوتری

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • اصول شبکه را تشريح کنند
 • اصول انتقال اطلاعات، محيط فيزيکی و دستگاههای ارتباطی شبکه ها را تشريح نمايند
 • از مدل OSI استفاده کند و معماری های Ethernet , Token Ring, FDDI و بی سيم را درک کنند
 • پروتکل های مهم شبکه مانند TCP/IP و سرويس های آن را فرا گيرد
 • با پروتکل های قديمی تر شبکه مثل IPX/SPX , Apple Talk آشنا شود
 • پايه های ساختاری LAN را درک کند
 • اصول Disaster Protection / Recovery را بياموزد.
سرفصلهای دوره
 • Networking Basic
 • TCP/IP Configuration
 • Network Topologies
 • Remote Network Access
 • Network Hardware
 • WAN Technologies
 • Networking Software
 • Network Security
 • Data Link Layer Protocols
 • Planning the Network
 • Network Layer Protocols
 • Installing a Network
 • Transport Layer Protocols
 • Making Connections
 • TCP/IP Protocols
 • Network Maintenance
 • IP Addressing
 • Network Troubleshooting Procedures
 • TCP/IP Routing
 • Network Troubleshooting Tools
 • TCP/IP Applications
 • Network Troubleshooting Scenarios
مدت زمان
۳۰
هزینه دوره حضوری
۱۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۵/۰۷
روزهای برگزاری
شنبه‌ها
ساعات برگزاری
۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰
کد دوره : ooA
CCNA ۲۰۰-۱۲۰

این دوره شامل مباحث routing&switching می باشد.

مخاطبان دوره

دانشجویان و کارشناسان کامپیوتر-متخصصان شبکه و راهبان سیستم- تمامی علاقه مندان به مباحث امنیت شبکه

توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره

Chapter 1: The TCP/IP and OSI Networking Models

Chapter 2: Fundamentals of Ethernet LANs

Chapter 3: Fundamentals of WANs

Chapter 4: Fundamentals of IPv4 Addressing and Routing

Chapter 5: Fundamentals of TCP/IP Transport and Applications

Chapter 6: Building Ethernet LANs with Switches

Chapter 7: Installing and Operating Cisco LAN Switches

Chapter 8: Configuring Ethernet Switching

Chapter 9: Implementing Ethernet Virtual LANs

Chapter 10: Troubleshooting Ethernet LANs

Chapter 11: Perspectives on IPv4 Subnetting

Chapter 12: Analyzing Classful IPv4 Networks

Chapter 13: Analyzing Subnet Masks

Chapter 14: Analyzing Existing Subnets

Chapter 15: Operating Cisco Routers

Chapter 16: Configuring IPv4 Addresses and Routes

Chapter 17: Learning IPv4 Routes with OSPFv2

Chapter 18: Configuring and Verifying Host Connectivity

Chapter 19: Subnet Design

Chapter 20: Variable-Length Subnet Masks

Chapter 21: Route Summarization

Chapter 22: Basic IPv4 Access Control Lists

Chapter 23: Advanced IPv4 ACLs and Device Security

Chapter 24: Network Address Translation

Chapter 25: Fundamentals of IP Version 6

Chapter 26: IPv6 Addressing and Subnetting

Chapter 27: Implementing IPv6 Addressing on Routers

Chapter 28: Implementing IPv6 Addressing on Hosts

Chapter 29: Implementing IPv6 Routing

مدت زمان
۶۰
هزینه دوره حضوری
۷۴۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۵/۲۶
روزهای برگزاری
پنج‌شنبه‌ها
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : o}1
+Network

این دوره گام ورود به دنیای شبکه محسوب می گردد و پیشنیاز دوره های ماکروسافت و لینوکس و سیسکو می باشد

در واقع دانشجویان در این دوره بر روی مباحث اولیه شبکه تسلط می یابند تا در دوره های بعد بتوانند این مباحث تئوری را به مرحله اجرا برسانند.

مخاطبان دوره

علاقه مندان به شبکه های کامپیوتری

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • اصول شبکه را تشريح کنند
 • اصول انتقال اطلاعات، محيط فيزيکی و دستگاههای ارتباطی شبکه ها را تشريح نمايند
 • از مدل OSI استفاده کند و معماری های Ethernet , Token Ring, FDDI و بی سيم را درک کنند
 • پروتکل های مهم شبکه مانند TCP/IP و سرويس های آن را فرا گيرد
 • با پروتکل های قديمی تر شبکه مثل IPX/SPX , Apple Talk آشنا شود
 • پايه های ساختاری LAN را درک کند
 • اصول Disaster Protection / Recovery را بياموزد.
سرفصلهای دوره
 • Networking Basic
 • TCP/IP Configuration
 • Network Topologies
 • Remote Network Access
 • Network Hardware
 • WAN Technologies
 • Networking Software
 • Network Security
 • Data Link Layer Protocols
 • Planning the Network
 • Network Layer Protocols
 • Installing a Network
 • Transport Layer Protocols
 • Making Connections
 • TCP/IP Protocols
 • Network Maintenance
 • IP Addressing
 • Network Troubleshooting Procedures
 • TCP/IP Routing
 • Network Troubleshooting Tools
 • TCP/IP Applications
 • Network Troubleshooting Scenarios
مدت زمان
۳۰
هزینه دوره حضوری
۱۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۵/۱۵
روزهای برگزاری
یکشنبه سه‌شنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
برنامه دروس شبکه و امنیت

دپارتمان مهندسی شبکه سعی دارد در طول چند سطح شرکت کنند گان را برای آموزش اصول شبکه های کامپیوتری آماده کند، سرفصلهای انتخاب شده و نوع تدریس هماهنگی بسیاری با نیاز بازار فعلی کسب و کار دارد. این سطوح به صورت زیر می باشد:

 • Network+
 • شبکه های مایکروسافت
 • شبکه های سیسکو
 • مجازی سازی
 • رایانش ابری
نام کاربری یا کلمه ورود اشتباه است
ثبت نام انجام نشد
باشگاه ۱۷۱۷۴ عضوی لایتک
ثبت نام
ورود به صفحه شخصی
بازیابی گذرواژه
آدرس:
ساختمان شماره (1) : ضلع شمالی دانشگاه شریف - خیابان قاسمی - کوچه گلستان - پلاک 3
ساختمان شماره (2) : ضلع شمالی دانشگاه شریف - خیابان قاسمی - کوچه گلستان - پلاک 9
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ - ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۷۵۶
پیامک: ۳۰۰۰۲۵۷۷۱۱
ایمیل: info@laitec.ir | ecare@laitec.ir
شماره حساب : ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ با شناسه ۱۲۳/۴۴ نزد شعبه بانک ملت باجه دانشگاه صنعتی شریف
استفاده از مطالب سايت لایتک فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (لایتک) می باشد.
laitec.ir
Copyright © 2002-2017