ما را دنبال کنید:

زبانهای برنامه نویسی

image

دوره آموزشی فلاتر- صفر تا صد

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۸/۰۴

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه - جمعه

ساعت:

۹ الی ۱۲

هزینه دوره:

۶۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا پیشرفته J2EE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۸/۰۴

مدت زمان دوره:

۴۸ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

سامان صابونچی

هزینه دوره:

۵۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Django

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

مدت زمان دوره:

۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه -دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی آنلاین آنالیز داده - یادگیری ماشین

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۷/۲۲

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آنلاین زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

مدت زمان دوره:

۴۸ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۱۹

هزینه دوره:

۳۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی #C

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۷/۱۸

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۲۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره جامع پایتون (مقدماتی، پیشرفته، Django)

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

مدت زمان دوره:

۸۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنب- سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی جاوا مقدماتی- J2SE

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۷/۰۶

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

هزینه دوره:

۳۳۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره زبان برنامه نویسی پایتون

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۷/۰۶

مدت زمان دوره:

۴۸ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

هزینه دوره:

۳۳۰۰۰۰۰ تومان
image

Microsoft .Net Core 7.0

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۷/۰۳

مدت زمان دوره:

۵۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی Android Programming- Advanced

مدت زمان دوره:

۳۶ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۵۵۰۰۰۰۰ تومان