ما را دنبال کنید:

مهندسی نرم افزار و ابزارهای توسعه

image

دوره یادگیری عمیق – Deep Learning

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۲/۲۱

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰