ما را دنبال کنید:

مهندسی نرم افزار و ابزارهای توسعه

image

دوره یادگیری عمیق – Deep Learning

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوره به صورت پیش ثبت نام می باشد

ساعت:

پس از به حد نصاب رسیدن اعلام می شود