ما را دنبال کنید:
image

دوره آموزشی تخصصی kubernetes توسط دارنده مدرک رسمی بین المللی CKA

آنچه یاد خواهید گرفت

سرفصل های Kubernetes
-
مقدمه و معرفی:

 • معرفی Kubernetes و تاریخچه
 • آشنایی با container orchestration
 • آشنایی با Component  ها و اجزا
 • بررسی معماری Kubernetes و کاربرد هر یک از اجزا

- نصب و پیاده سازی:

 • آشنایی با انواع  روش های نصب و پیاده سازی
 • پیاده سازی و نصب kubernetes تحت kubeadm  
 • ساخت کلاستر kubernetes
 • Join  کردن node ها
 • بررسی اشکالات هنگام ساخت کلاستر
 • بررسی کاربرد CNI و نصب Calico
 • پاک کردن کلاستر و ساخت دوباره

Pods و yaml

 • آشنایی با YAML  فایل  و json
 • آشنایی با مفهوم Pod
 • آشنایی با Label ها
 • بررسی Pod Lifecycle
 • بررسی و پیاده سازی انواع Multi Container Pod
 • بررسی و پیاده سازی روش های پیاده سازی Pod
 • آشنایی با NameSpace  
 • بررسی init Container
 • بررسی Scheduling

Service:

 • بررسی مفهوم    service
 • بررسی انواع مختلف Service (LoadBalancer ، NodePort ، ClusterIP ، Headlessو ... )
 • بررسی انواع روش های ایجاد Service
 • پیاده سازی انواع مختلف Service
 • انجام سناریوهای مختلف Service
 • پیاده سازی LoadBalancer
 • آشنایی با Endpoint ها
 • بررسی External IP

 Deployment ، ReplicaSet، Replication Controller:

 • آشنایی با مفاهیم Deployment ، ReplicaSet و Replication Controller
 • بررسی Reconciliation Loop
 • بررسی کاربردهای متفاوت هر یک
 • بررسی انواع روش های ایجاد هر یک
 • بررسی تفاوت موارد فوق
 • بررسی انواع روش های Update Strategy
 • بررسی Update and Rollback

Networking

 • بررسی Kubernetes Networking
 • آشنایی با Service Discovery
 • بررسی و پیاده سازی Network Policy
 • بررسی و آموزش CoreDNS
 • بررسی  FQDNآبجکت های مختلف
 • بررسی Namespace  و مفاهیم مربوطه

Storage 

 • آموزش و بررسی Volume
 • بررسی انواع روش های تعریف Volume
 • اموزش بررسی انواع Volume و Persistent Volume
 • آموزش انواع Volume  ها نظیر hostPath ، EmptyDir ، NFS ، PVC
 • بررسی و آموزش PV  ، PVC ، Storage Class
 • بررسی Dynamic  و Manual Provisioning
 • پیاده سازی NFS  و یک ساختار Persistent Storage  جهت Dynamic Volume Provisioning
 • راه اندازی سناریو های مختلف جهت استفاده از انواع Volume در kubernetes

 ConfigMap  و Secret:

 • بررسی مفاهیم ConfigMapو Secret
 • اشنایی با انواع روش های تعریف ConfigMap و Secret
 • اشنایی با نحوه های متفاوت استفاده از ConfigMap  و Secret

 RBAC:

 • آشنایی با RBAC
 • اشنایی با Role ، Role Binding ، ClusterRole و ClusterRole Binding
 • آشنایی با Default Cluster Role ها
 • آشنایی با Authorization  و Authentication
 • پیاده سازی چندین سناریو متفاوت
 • آشنایی با Service Account  و کاربرد آن
 • پیاده سازی Service Account

 مدیریت Pod و مصرف منابع:

 • اشنایی با Limit و Reuqest
 • آشنایی با QoS
 • آشنایی با Monitor  کردن منابع Pod  ها
 • Readiness and Liveness Probs

AutoScaling

 • آشنایی با AutoScaling
 • پیاده سازی HPA
 • پیاده سازی  Auto Scaling بر اساس CPU و Memory

Helm:

 • آشنایی با Helm
 • بررسی مفاهیم اولیه نوشتن Helm Chart
 • نصب نرم افزار توسط Helm
 • ساخت Chart  و Repo

 Ingress Controller :

 • آشنایی با مفهوم Ingress
 • پیاده سازی Ingress Controller

Jobs، CronJob  و StatefulSet

 • اشنایی و پیاده سازی Jobs، CronJob و StatefulSet

 Advance Scheduling:

 • آشنایی با مفاهیم Scheduling
 • آشنایی با node Selector ، Pod Affinity  و Node Affinity
 • آشنایی با Anti Affinity
 • آشنایی با Manual Scheduling  و StaticPod
 • Taint و Drain

Cluster Maintenance and Logging

 • Cluster Upgrade
 • بررسی مشکلات اجزای مختلف Kubernetes
 • انجام سناریو وجود مشکل و رفع آن
 • بررسی Log و Events

پیش نیاز

Network+ - Docker - آشنایی با لینوکس در حد LPIC2

مخاطبان دوره

توانایی پس ازگذراندن دوره

دوره کاملا به صورت کارگاهی و با سناریوهای عملی بوده و سیستم داوطلب می بایست توانایی راه اندازی حداقل 3 ماشین مجازی را داشته باشد.

تمامي دوره ها با رعايت كليه نكات بهداشتي و به صورت حضوري برگزار خواهد شد.

پس با خيال راحت ثبت نام خود را انجام دهيد.

توجه: قبل از واریز وجه دوره، حتما از طریق مسئول آموزش استعلام گرفته شود.

مدرس: مهندس سعید محصل  دارنده مدرک رسمی Certified kubernetes administrator 

حرفه ای شدن در محیط آموزشی جذاب را با لایتک تجربه کنید.

(Kubernetes (K8s یک سیستم متن باز برای خودکارسازی استقرار، مقیاس گذاری و مدیریت برنامه های کانتینر است.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی جهت شرکت در دوره می توانید با شماره های لایتک تماس بگیرید.