ما را دنبال کنید:
image

دوره آنلاین Scrum

آنچه یاد خواهید گرفت

 • سرفصلهای دوره
 • هدف اصلی اسکرام
 • اجایل چیست؟
 • مانیفست توسعه نرم افزار چابک
 • اسکرام چیست؟
 • مقایسه اسکرام و مدل توسعه آبشاری
 • چتر agile
 • Scrum Tree Pillars
 • Stacey Matrix
 • شروع یک پروژه در چارچوب اسکرام
 • تعریف Product Backlog
 • تعریف یوزر استوری
 • Planning Poker
 • تعریف نقش Product Owner
 • تعریف اسپرینت
 • قانون پارکینسون
 • تعریف Sprint Goal
 • جلسه Sprint Planning
 • تعریف نقش Development Team
 • محاسبه  Velocity
 • تعریف  Sprint Backlog
 • تعریف نقش Scrum Master
 • جلسه Backlog Grooming
 • مشخصات تیم اسکرام
 • Scaled Scrum
 • اولویت‌بندی کارها در  Sprint Backlog
 • ارزشهای اسکرام
 • تعریف  Definition of Done
 • پایش پیشرفت در سطح اسپرینت
 • Burndown Chart
 • جلسه روزانه اسکرام
 • کنسل کردن اسپرینت
 • تعریف  Technical Debt
 • جلسه  Sprint Review
 • جلسه  Sprint Retrospective
 • Product Backlog Refinement
 • خصوصیات و مسئولیتهای نقشهای اسکرام
 • مشخصات ایونتهای اسکرام
 • شرکت کنندگان ایونتهای اسکرام
 • تعریف  Continuous Delivery

پیش نیاز

دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان دوره

 • مدیران ارشد شرکتهای نرمافزاری
 • مدیران محصول
 • مدیران پروژه
 • مدیران IT
 • برنامه‌نویس‌ها
 • تسترهای نرم‌افزار
 • افراد درگیر در فرآیند تولید نرمافزار
 • مالکین محصول
 • رابطین نرم‌افزار در سازمان‌ها

توانایی پس ازگذراندن دوره

تفکر چابک یا Agile امروزه به نیاز بسیاری از سازمان‌ها برای مدیریت نیازمندی‌های مطرح شده از طرف مشتریان تبدیل شده و در حوزه‌ی تولید نرم‌افزار اسکرام یکی از متدهای جاری کردن روح این نوع تفکر در سازمان است.
با توجه به اینکه یادگیری مفاهیم مرتبط با اسکرام با وجود منابع متعددی که در دسترس قرار دارد همواره نیاز به تمرین و پیاده‌سازی داشته است و بسیاری از سازمان‌ها با توجه به عدم شناخت و تجربه کافی هزینه‌های زیادی را جهت اجرایی‌سازی اسکرام در سازمان می‌کنند، این دوره‌ی کارگاهی با شبیه‌سازی فرآیندها، جلسات و نقش‌های تیم‌های اسکرام و همچنین انجام پروژه‌های کوچک، زمینه‌ی تمرین و تجربه‌ی عملی متد اسکرام و تفکر چابک را فراهم خواهد آورد.