ما را دنبال کنید:

مهندسی شبکه و امنیت

image

دوره CCNA براساس سرفصلهای جدید بین المللی سیسکو (Cisco Certified Network Associate (200-301))

تاریخ برگزاری:

اعلام می گردد

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۴۸۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره FOR500: Windows Forensic Analysis

تاریخ برگزاری:

اعلام می گردد

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

هزینه دوره:

۴۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره تست نفوذ نرم افزار های تحت وب

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۰۹/۲۳

مدت زمان دوره:

۶۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

محمدرضا مستمع

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰۰ تومان