ما را دنبال کنید:

مهندسی نرم افزار و ابزارهای توسعه

image

دوره آشنایی با معماری مین‌فریم‌ها و سامانه‌های ابری بر بستر IBM ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

روز برگزاری و قیمت طبق توافق برگزار می گردد.

ساعت:

image

دوره Docker

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۳/۲۵

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Deep learning ( یادگیری عمیق )

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۳/۰۳/۲۳

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۷۰۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره Kubernetes ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

با هماهنگی سازمان مربوطه

مدت زمان دوره:

۷۲ ساعت

روزهای برگزاری:

روز برگزاری و قیمت طبق توافق برگزار می گردد.

ساعت:

طبق توافق