ما را دنبال کنید:

دوره های مسیر شغلی و منابع انسانی

image

ارتقای توانمندی مهارتهای مدیریتی با متد بـــازی ( سازمانی - گروهی )

تاریخ برگزاری:

طبق توافق سازمان

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

هزینه دوره:

۶۰۰۰۰۰ تومان
image

کارگاه مهندسی فروش حرفه ایی

مدت زمان دوره:

۸ ساعت

روزهای برگزاری:

طبق توافق سازمان

ساعت:

طبق توافق سازمان

image

کارگاه ـ مشاوره چگونه شرایط شغلی کارکنان را با تحلیل شخصیت آنها، بهبود و ارتقا بخشیم؟

مدت زمان دوره:

۸ ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۹ الی ۱۷

نام استاد:

مهسا نوتاش

هزینه دوره:

۱۲۰۰۰۰۰ تومان