ما را دنبال کنید:
image

دوره تست نفوذ نرم افزار های تحت وب

آنچه یاد خواهید گرفت

سر فصل دوره 

 • Introduction
 • The OWASP Testing Framework
 • Web Application Security Testing
 • Information Gathering
 • Configuration and Deployment Management Testing
 • Identity Management Testing
 • Authentication Testing
 • Authorization Testing
 • Session Management Testing
 • Input Validation Testing
 • Testing for Error Handling
 • Testing for Weak Cryptography
 • Business Logic Testing
 • Client-side Testing
 • API Testing

پیش نیاز

آشنایی با توسعه نرم افزار های تحت وب

مخاطبان دوره

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های
 •  مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات
 • علوم کامپیوتر

توانایی پس ازگذراندن دوره

 • دانش اولیه به عنوان نیروی کارشناس تست نفوذ وب

 

 • در این دوره دانشجو با مفاهیم تست نفوذ آشنا شده و توانایی این را پیدا می کند که با تیم های تست نفوذ در رده کارشناس همکاری نماید.