ما را دنبال کنید:
image

استخدام Python Developer در شرکت تحلیل گران اطلاعات پویا بین الملل در تهران

♦ مهارت های تخصصی:

  • تسلط بر برنامه نویسی پایتون و تفکر پایتونیک
  • تسلط بر فریمورک های برتر پایتون (جنگو، فلسک)(django / fastapi)
  • تسلط بر مفاهیم پایگاه داده (mongo / redis)
  • رعایت الگوهای برنامه نویسی در پایتون
  • آشنایی کامل با مفاهیم وب و فریم ورک های فرانت اند
  • آشنایی با داکر، کوبرنتیز و مفاهیم دواپس
  • تجربه تست نویسی
  • آشنایی با گیت

♦ ارسال رزومه: Info@TahlilgaranCO.ir