ما را دنبال کنید:

سیستم های عامل

image

دوره آموزشی تخصصی Kubernetes (توسط دارنده مدرک رسمی بین المللی CKA9

تاریخ برگزاری:

۱۴۰۲/۱۱/۱۲

مدت زمان دوره:

۷۲ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۹ الی ۱۵

نام استاد:

سعید محصل

هزینه دوره:

۸۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره لینوکس مقدماتی براساس سرفصل های بین المللی LPIC-1

تاریخ برگزاری:

۱۴۰/۱۱/۱۲

مدت زمان دوره:

۵۲ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۸ الی ۱۲

هزینه دوره:

۴۵۰۰۰۰۰ تومان