ما را دنبال کنید:

مهندسی نرم افزار و ابزارهای توسعه

image

دوره اینترنت اشیا - IOT

تاریخ برگزاری:

اعلام میگردد

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

نام استاد:

هزینه دوره:

۲۲۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره آموزشی مهندسی نرم افزار

تاریخ برگزاری:

اعلام می گردد

مدت زمان دوره:

۳۲ ساعت

روزهای برگزاری:

سه شنبه

ساعت:

۱۶ الی ۲۰

هزینه دوره:

۳۸۰۰۰۰۰ تومان
image

Docker for Sysadmins

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوره به صورت پیش ثبت نام می باشد

ساعت:

پس از به حد نصاب رسیدن اعلام می شود

هزینه دوره:

۲۵۰۰۰۰۰ تومان
image

دوره تخصصی Apache Spark و Apache Kafka (پردازش داده های جریانی Stream Data Processing)

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه

ساعت:

۱۲ الی ۱۶

image

دوره یادگیری عمیق – Deep Learning

مدت زمان دوره:

۴۰ ساعت

روزهای برگزاری:

دوره به صورت پیش ثبت نام می باشد

ساعت:

پس از به حد نصاب رسیدن اعلام می شود

image

دوره آنلاین برنامه نویسی بلاکچین و توسعه قرارداد هوشمند

مدت زمان دوره:

۱۶ ساعت

روزهای برگزاری:

پنجشنبه -جمعه

ساعت:

۱۷ الی ۱۹

نام استاد: