ما را دنبال کنید:
image

دوره جاوا مقدماتی

آنچه یاد خواهید گرفت

♦ انواع ویرایش‌های جاوا و کاربرد آن

 • توضیحاتی در مورد JDK  و JRE
  • Installation and Configuration
 • نصب JDK و JRE در ویندوز
 • آشنایی با محیط برنامه نویسیIntellij IDE
 • معرفی منطق برنامه نویسی
 • آشنایی با مفهوم شی گرایی در توسعه نرم افزار 
  • Polymorphism
  • Encapsulation
  • Inheritance
  • Abstraction
  • Variables
  • Functions
  • Operators
  • Conditional Flow Control, if, and switch
  • Looping with while, do while, and for Loops
 • معرفی نحوه پیاده‌سازی شی‌گرایی با کلاس‌ها
  • Class
  • Object
  • Method
  • Property
  • Package
  • Import
  • Constructor
  • Finalize Method
  • Casting
  • Abstract Classes and Interfaces
 • نحوه مدیریت حافظه درجاوا

 • کلاس Object و کاربرد آن

 •  مدیریت Exception و ایجاد Exception

 • ساختمان داده ها در جاوا

  • Array
  • ArrayList
  • Map
  • List
  • Set
  • Iterator
 • آشنایی با Date Time API
 • آشنایی با Thread و برنامه‌نویسی Multi Thread
 • آشنایی با Garbage collection
 • آشنای با Lambda Expression

مفاهیم مرتبط با فایل ها و ذخیره و بازیابی داده ها در زبان جاوا

پیاده سازی پروژه با ساختار شی گرا درجاوا

پیش نیاز

آشنایی با یک زبان برنامه‌نویسی و مفاهیم شی‌گرایی

مخاطبان دوره

 • تمامی افراد علاقه مند

توانایی پس ازگذراندن دوره