خبر / شغل بازگشت به لیست اخبار یا مشاغل
۱۴ تیر ۱۳۹۷
۴۳۶ بار بازدید شده

برگزاری دوره سی‌شارپ پایه و Desktop application

دوره سی‌شارپ پایه و Desktop application با تدریس مهندس محمد مهدی بذرکار از تاریخ ۹۷/۴/۱۷ ساعت 12 الی 16، یک‌شنبه و سه‌شنبه‌ها برگزار می‌شود.

دانشجویان این دوره می‌بایست یک ربع پیش از شروع کلاس جهت تک