خبر / شغل بازگشت به لیست اخبار یا مشاغل
۰۱ مهر ۱۳۹۷
۵۹۷ بار بازدید شده

دعوت به همکاری پایانه‌های داده‌ای نوین

شرکت پایانه‌های داده‌ای نوین از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

• سابقه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات امتیاز محسوب می‌گردد.

• تسلط به زبان انگلیسی برای داوطلب امتیاز محسوب می‌گردد.

روش های ارسال رزومه:

  1. مراجعه به سایت