دپارتمانشبکه و امنیت
دوره های در حال ثبت نام
کد دوره : --
VMware vSphere Optimize & Scale

این دوره اولین دوره عملی شرکت VMware در راستای مجازی سازی دیتا سنتر ها می باشد.

با گذراندن این دوره دانش جویان می توانند در امتحان  VCP6-DCV شرکت کنند.

مخاطبان دوره

مدیران، کارشناسان و دانشجویان فعال در حوزه فناوری اطلاعات

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • مجازی سازی دیتا سنتر
 • بهینه سازی تخصیص منابع
 • مدیریت بهینه دیتا سنتر مجازی
سرفصلهای دوره

Outline:

            VMware vSphere: Optimize and Scale [V6]

           1.Course Introduction

                  Introductions and course logistics

                  Course objectives

                 Additional resources

           2.VMware Management Resources

                 Understand the purpose of VMware vSphere® Command-Line Interface commands

                 Discuss options for running vSphere CLI commands

                 Deploy and configure vSphere Management Assistant

                 Use vmware-cmd for virtual machine operations

           3.vSphere Security

                  Describe the features and benefits of the Platform Services Controller

                 Configure ESXi host access and authorization

                 Secure ESXi, vCenter Server, and virtual machines

           4.Performance in a Virtualized Environment

                Review the vSphere performance troubleshooting methodology

                Explain software and hardware virtualization techniques and their effects on performance

                Use vSphere performance monitoring tools

          5.Network Scalability

               Create, configure, and manage vSphere distributed switches

              Migrate virtual machines from standard switches to distributed switches

              Explain distributed switch features such as port mirroring, LACP, QoS tagging, and NetFlow

       6.Network Performance Troubleshooting

             Explain the performance features of network adapters

             Explain the performance features of vSphere networking

             Monitor key network performance metrics

             Use vSphere Management Assistant to manage virtual network configurations

             Troubleshoot common network performance problems

       7.Storage Scalability

            Explain vSphere storage APIs for array integration and storage awareness

            Configure and assign virtual machine storage policies

            Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control

            Create and use virtual volumes in vSphere

       8.Storage Optimization

             Diagnose storage access problems

            Configure VMware vSphere® Flash Read Cache™

             Monitor key storage performance metrics

             Troubleshoot common storage performance problems

       9.CPU Performance

             Explain the CPU scheduler operation, NUMA support, and other features that affect CPU performance

             Monitor key CPU performance metrics

             Troubleshoot common CPU performance problems

     10.Memory Performance

             Explain ballooning, memory compression, and host swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted

             Monitor key memory performance metrics

             Troubleshoot common memory performance problems

      11.Virtual Machine and Cluster Optimization

            Describe guidelines for optimizing virtual machine configuration

            Discuss how vGPU usage affects virtual machine performance

            Discuss guidelines for using resource allocation settings

            Discuss guidelines for using resource pools

            Discuss guidelines for using vSphere DRS clusters

            Troubleshoot common vSphere cluster problems

     12.Host and Management Scalability

            Describe and use host profiles

            Define and use content libraries

            Upgrade ESXi and vCenter Server instances

            Use VMware vSphere® PowerCLI™

            Use Virtual Machine Converter

            Use VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI and vSphere Auto Deploy

مدت زمان
۶۰
هزینه دوره حضوری
۱۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۴/۲۳
روزهای برگزاری
جمعه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
پیش نیاز
کد دوره : --
CCNP/ Route & Switch

این دوره ccnp شامل  Route وSwitch می باشد.

مخاطبان دوره
توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره

Routing :

EIGRP
EIGRP Overview and Neighbor Relationships
EIGRP Topology, Routes, and Convergence
EIGRP Route Summarization and Filtering

OSPF
OSPF Overview and Neighbor Relationships
OSPF Topology, Routes, and Convergence
OSPF Route Summarization, Filtering, and Default Routing
OSPF Virtual Links and Frame Relay Operations

Path Control
Basic IGP Redistribution
Advanced IGP Redistribution
Policy-Based Routing and IP Service Level Agreement

BGP
Internet Connectivity and BGP
External BGP
Internal BGP and BGP Route Filtering
BGP Path Control


IPv6
IP Version 6 Addressing
IPv6 Routing Protocols and Redistribution
IPv4 and IPv6 Coexistence

Branch Office Networking
Routing over Branch Internet Connections


Switching :
Building a Campus Network
 Switch Operation
 Switch Port Configuration
 VLANs and Trunks
VLAN Trunking Protocol
Aggregating Switch Links
Traditional Spanning Tree Protocol
Spanning-Tree Configuration
Protecting the Spanning Tree Protocol Topology
Advanced Spanning Tree Protocol
Multilayer Switching

Designing Campus Networks
Enterprise Campus Network Design
Layer 3 High Availability

Campus Network Services
IP Telephony
Integrating Wireless LANs

Securing Switched Networks
Securing Switch Access
Securing with VLANs
 

مدت زمان
۱۱۰
هزینه دوره حضوری
۲۰۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۴/۲۲
روزهای برگزاری
پنج شنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : --
رایانش ابری (Cloud Computing) مقدماتی

رایانش ابری نسبتا مدل کسب و کار جدیدی در دنیای رایانش است. براساس تعریف رسمی NIST می‌توان آن را بدین صورت بیان کرد:
رایانش ابری مدلی است که دسترسی فراگیر، معمول و مبتنی بر تقاضا از طریق شبکه را به منابع رایانشی به اشتراک گذاشته شده و قابل پیکربندی (مانند شبکه، سرور، ذخیره ساز، برنامه‌های کاربردی و سرویس‌ها) که می‌توانند به سرعت اختصاص داده شده و یا باز پس گرفته شوند را با کمترین تلاش مدیریتی فراهم کند.

پیش نیاز دوره:

 • آشنایی با سیستم عامل Linux
 • آشنایی با شبکه‌های کامپیوتری
مخاطبان دوره
 • سازمان‌های فعال در زمینه ارائه سرویس‌های زیرساخت کامپیوتری
 • علاقه‌مندان به حوزه رایانش ابری
 • علاقه‌مندان به مباحث مجازی سازی
 • علاقه‌مندان به حوزه سیستم‌های توزیعی
توانایی پس ازگذراندن دوره

آشنایی کامل با مباحث مقدماتی رایانش ابری شامل اکوسیستم ابر و کسب توانایی در راه‌اندازی زیرساخت رایانش ابری به کمک OpenStack

سرفصلهای دوره
 • مفهوم ابر و معماری آن
 • رایانش ابری و جایگاه OpenStack در آن
 • مفاهیم مجازی‌سازی و نحوه ارتباط برقرار کردن OpenStack با فوق ناظرها
 • مفاهیم مرتبط در شبکه‌های کامپیوتری
 • آشنایی با سرویس‌های OpenStack
 • شرح جزئیات و معماری سرویس‌های حیاتی OpenStack
 • راه‌اندازی زیرساخت OpenStack شامل سرویس‌های حیاتی
 • عیب‌یابی مقدماتی زیرساخت OpenStack
مدت زمان
۴۸
هزینه دوره حضوری
۸۸۸۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۴/۲۲
روزهای برگزاری
پنج شنبه - جمعه
ساعات برگزاری
۱۲ الی ۱۶
کد دوره : ooA
CCNA ۲۰۰-۱۲۰

این دوره شامل مباحث routing&switching می باشد.

مخاطبان دوره

دانشجویان و کارشناسان کامپیوتر-متخصصان شبکه و راهبان سیستم- تمامی علاقه مندان به مباحث امنیت شبکه

توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره

Chapter 1: The TCP/IP and OSI Networking Models

Chapter 2: Fundamentals of Ethernet LANs

Chapter 3: Fundamentals of WANs

Chapter 4: Fundamentals of IPv4 Addressing and Routing

Chapter 5: Fundamentals of TCP/IP Transport and Applications

Chapter 6: Building Ethernet LANs with Switches

Chapter 7: Installing and Operating Cisco LAN Switches

Chapter 8: Configuring Ethernet Switching

Chapter 9: Implementing Ethernet Virtual LANs

Chapter 10: Troubleshooting Ethernet LANs

Chapter 11: Perspectives on IPv4 Subnetting

Chapter 12: Analyzing Classful IPv4 Networks

Chapter 13: Analyzing Subnet Masks

Chapter 14: Analyzing Existing Subnets

Chapter 15: Operating Cisco Routers

Chapter 16: Configuring IPv4 Addresses and Routes

Chapter 17: Learning IPv4 Routes with OSPFv2

Chapter 18: Configuring and Verifying Host Connectivity

Chapter 19: Subnet Design

Chapter 20: Variable-Length Subnet Masks

Chapter 21: Route Summarization

Chapter 22: Basic IPv4 Access Control Lists

Chapter 23: Advanced IPv4 ACLs and Device Security

Chapter 24: Network Address Translation

Chapter 25: Fundamentals of IP Version 6

Chapter 26: IPv6 Addressing and Subnetting

Chapter 27: Implementing IPv6 Addressing on Routers

Chapter 28: Implementing IPv6 Addressing on Hosts

Chapter 29: Implementing IPv6 Routing

مدت زمان
۶۰
هزینه دوره حضوری
۷۴۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۴/۱۸
روزهای برگزاری
یکشنبه - سه شنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : --
امنیت و نفوذ مقدماتی

با توجه به اهمیت روز افزون امنیت اطلاعات در عصر حاضر، آشنایی با مخاطرات امنیتی و درک عملکرد نفوذگران برای مسئولین IT و امنیت امری است ضروری. بر همین اساس و با در نظر گرفتن استانداردهای موجود در زمینه آموزش امنیت و هک قانونمند، دوره های امنیت و نفوذ 1 و 2 طراحی و ارائه شده است. مطالب ارائه شده در این دوره ها با دوره های ECSA, CEH  و تاحدودی CISSP همپوشانی داشته و شرکت کنندگان در این دوره ها دانش خوبی جهت دریافت مدارک بین المللی کسب خواهند نمود.

در دوره امنیت و نفوذ 1، شرکت کنندگان با مبانی امنیت اطلاعات، مبانی هکینگ، ساختارهای نفوذ و امنیت در شبکه های محلی و مکانیزم ها و پروتکل های امنیتی آشنا شده و دانش پایه ای لازم جهت شرکت در دوره های پیشرفته تر را کسب خواهند نمود. در این دوره پس از آشنایی با مقدمات فوق، روش های مورد استفاده نفوذگران در نفوذ به شبکه های محلی مورد بررسی قرار گرفته و شرکت کنندگان به صورت عملی با حملات موجود در این حوزه آشنا خواهند شد. همچنین به عنوان مسئولین امنیت آینده، شرکت کنندگان در این دوره، با راهکارها و ابزارهای موجود جهت جلوگیری از بروز حملات در شبکه های محلی و همچنین پیگیری و شناسایی نفوذگران آشنا شده و ساختار فنی هریک از این روش های نفوذ و دفاع را به صورت تحلیلی خواهند آموخت. پس از آن شرکت کنندگان با مفاهیم پایه ای رمزنگاری و الگوریتم های مختلف آن آشنا شده و دانش کافی در زمینه تحلیل پروتکل های مورد استفاده در ساختارهای امنیتی شبکه های امروزی را کسب می نمایند.

شرکت کنندگان در این دوره می بایست آشنایی کافی با زبان انگلیسی، مفاهیم شبکه و سیستم عامل و آشنایی پایه با سیستم عامل لینوکس را داشته باشند.

مخاطبان دوره

علاقه مندان

توانایی پس ازگذراندن دوره
سرفصلهای دوره

مبحث یکم: تاریخچه و مقدمات امنیت اطلاعات

 • معرفی مفهوم امنیت اطلاعات و تاریخچه آن.
 • بررسی اصول اساسی امنیت اطلاعات و روش های استقرار آن.
 • معرفی نیازمندی های امنیتی ثانویه.
 • بررسی مفهوم دفاع در عمق و کاربرد آن.
 • تاریخچه امنیت اطلاعات.
 • طبقه بندی کلّی مخاطرات امنیتی.
 • بررسی سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات و لزوم استفاده از آنها.
 • معرفی سیاست نامه های امنیتی و کاربرد آنها.
 • آشنایی با مفاهیم SOC, CERT, Incident Response و ...
 • بررسی مفهوم تست نفوذ و روش های اجرای آن.
 • معرفی برخی استانداردهای امنیت اطلاعات.
 • آشنایی با برخی از مراکز امنیتی فعال در ایران (آپا، ماهر و ...)
 • بررسی اجمالی سند افتا و وضعیت کنونی ایران در چشم انداز 1404
 • واژه شناسی و آشنایی با سایر مفاهیم امنیت اطلاعات

مبحث دوم: تاریخچه و مقدمات هک

 • بررسی مفهوم هک.
 • مقدمه و تاریخچه هک.
 • آشنایی با انواع هکرها.
 • معرفی مراحل کلی نفوذ.
 • معرفی footprinting و روش های آن.
 • معرفی روش های مختلف جمع آوری اطلاعات.
 • بررسی روش های استفاده از گوگل جهت جمع آوری اطلاعات.
 • بررسی روش های کسب اطلاعات از سرآیند نامه ها
 • معرفی کلی انواع حملات از دیدگاه های مختلف.
 • حملات برجسته هکینگ
 • آشنایی با هکرهای قانونمند.
 • بررسی اجمالی قانون مجازات جرائم رایانه ای.
 • واژه شناسی و آشنایی با سایر مفاهیم هک و نفوذ

مبحث سوم: روش های مورد استفاده نفوذگران در شبکه های محلی

 • معرفی انواع شبکه های محلّی
 • بررسی کلی پروتکل TCP/IP و مراحل برقراری ارتباط در شبکه
 • بررسی روش های کسب اطلاعات از شبکه هدف (کشف رنج شبکه، استفاده از traceroute و ...)
 • معرفی ابزارهای پویشگر شبکه
 • بررسی روش های مختلف پویش شبکه
 • معرفی حملات شنود در شبکه های محلّی
 • آشنایی با ابزارهای مورد استفاده در شنود اطلاعات در شبکه های محلی (TCPDump, Wireshark و ...)
 • بررسی ساختار حملات شنود و نحوه شکل گیری آن
 • بررسی انواع روش های شنود (active, passive)
 • بررسی ساختار حملات جعل عنوان (Spoofing)
 • بررسی انواع روش های جعل عنوان در شبکه محلی
 • بررسی ساختار جدول CAM و نحوه عملکرد سوئیچ ها در شبکه
 • آشنایی با حملات مرتبط با سوئیچ
 • بررسی ساختار و نحوه عملکرد DHCP در شبکه های محلی
 • بررسی حملات مرتبط با DHCP
 • آشنایی با پروتکل ARP  و ساختار آن.
 • بررسی ساختار حملات ARP Poisoning علیه سیستم های کاربران در شبکه و روش شناسایی آن
 • بررسی آثار حملات شنود و جعل عنوان در شبکه های محلّی
 • معرفی حملات MitM در شبکه های محلّی
 • بررسی ساختار حملات MitM و نحوه مقابله با آنها
 • بررسی حملات Session Hijacking در شبکه های محلّی و نحوه مقابله با آنها
 • معرفی حملات DoS و DDoS در شبکه های محلّی
 • بررسی انواع حملات DoS و DDoS در شبکه های محلّی و نحوه پی گیری آنها
 • بررسی ساختار حملات علیه تجهیزات خاص (Switch, Router) در شبکه
 • بررسی برخی ابزارهای مورد استفاده در انجام حملات شبکه ای
 • بررسی آثار حملات MitM، Session Hijacking و DDoS در شبکه محلّی
 • بررسی سایر حملات در بستر شبکه های محلی

مبحث چهارم: پروتکل ها، روش ها وابزارهای امن سازی شبکه های محلی

 • بررسی روش های پیشگیری و پیگیری نفوذگر در حملات شبکه ای
 • بررسی روش های کشف شنود در شبکه محلی
 • آشنایی با مفاهیم IDS, Firewall, Honeypot
 • معرفی IDS  ها و IPS ها، نحوه عملکرد و محل قرارگیری آنها در شبکه.
 • آشنایی با Snort، Bro و Surikata
 • بررسی Honeypot ها و نحوه عملکرد آنها.
 • آشنایی با DMZ و ویژگی های آن
 • معرفی رمزنگاری و روش های آن.
 • آشنایی با پروتکل های امنیتی.
 • آشنایی با رمزگذاری متقارن و نامتقارن و کاربردهای آن
 • بررسی الگوریتم DES و ساختار آن.
 • بررسی الگوریتم AES و ساختار آن.
 • معرفی الگوریتم های RC4, RC5, RC6
 • آشنایی با الگوریتم RSA
 • بررسی روش ها و الگوریتم های درهم سازی و کاربرد آنها
 • بررسی ساختار SSH و نحوه عملکرد آن
 • آشنایی با ساختار PKI و کاربرد آن
 • آشنایی با مفاهیم CA، Digital Signature و ...

مبحث پنجم: جمع بندی، پرسش و پاسخ و آزمون

مدت زمان
۳۲
هزینه دوره حضوری
۷۴۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۴/۱۷
روزهای برگزاری
شنبه - دوشنبه
ساعات برگزاری
۸ الی ۱۲
کد دوره : --
کارگاه ISMS Implementation (پیاده سازی عملی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)

امروزه امنیت اطلاعات، یکی از چالش‌های اصلی در عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود و حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز، تخریب، تغییر، تحریف، انکار و افشا یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود. از این رو استاندارد ISO/IEC 27001:2013 زمینه مناسبی را برای بهره‌گیری از این رویکرد در شرکت­ها و سازمان‌ها فراهم کرده است. متأسفانه علیرغم مستندات بسیار خوبی که در خصوص این استاندارد وجود دارد و دوره­های آموزشی که هم اکنون در حال برگزاری است؛ به دلایل صرفاً تجاری و نبود اسناد و فرم­های مناسب مورد نیاز برای انجام کار، پیاده­سازی عملی این استاندارد توسط کارکنان خود سازمان­ها امکان­پذیر نبوده و نیاز به شرکت­های مشاور به خوبی حس می­شود. در این دوره آموزشی فراگیران، آموزش‌های لازم را به صورت مرحله به مرحله و قدم به قدم، در رابطه با پیاده­سازی عملی این سیستم مدیریتی، منطبق با رویه‌ها و استاندارهای مرتبط و همچنین قوانین بالادستی کشورمان فرا می‌گیرند.

مخاطبان دوره
 • مدیران، راهبران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت
 • کارشناسان متولی پیاده‌سازی ISMS در سازمان‌ها
 • مشاوران امنیت اطلاعات
توانایی پس ازگذراندن دوره

آشنایی با مراحل عملی پیاده­سازی ISMS در شرکت­ها و سازمان­ها

سرفصلهای دوره
 • آشنایی با الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ساختار استاندارد ایزو 27001
 • نحوه شناسایی و طبقه بندی دارایی ها، ارزیابی و مدیریت مخاطرات سایبری
 • تدوین خط مشی ها، روش های اجرایی، طرح ها و فرم های مورد نیاز ISMS
 • چک لیست ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • Case Study و Role Play
مدت زمان
۱۶
هزینه دوره حضوری
۷۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۴/۱۳ - ۹۶/۰۴/۱۴
روزهای برگزاری
سه شنبه - چهارشنبه
ساعات برگزاری
۹ الی ۱۷
کد دوره : o}1
+Network

این دوره گام ورود به دنیای شبکه محسوب می گردد و پیشنیاز دوره های ماکروسافت و لینوکس و سیسکو می باشد

در واقع دانشجویان در این دوره بر روی مباحث اولیه شبکه تسلط می یابند تا در دوره های بعد بتوانند این مباحث تئوری را به مرحله اجرا برسانند.

مخاطبان دوره

علاقه مندان به شبکه های کامپیوتری

توانایی پس ازگذراندن دوره
 • اصول شبکه را تشريح کنند
 • اصول انتقال اطلاعات، محيط فيزيکی و دستگاههای ارتباطی شبکه ها را تشريح نمايند
 • از مدل OSI استفاده کند و معماری های Ethernet , Token Ring, FDDI و بی سيم را درک کنند
 • پروتکل های مهم شبکه مانند TCP/IP و سرويس های آن را فرا گيرد
 • با پروتکل های قديمی تر شبکه مثل IPX/SPX , Apple Talk آشنا شود
 • پايه های ساختاری LAN را درک کند
 • اصول Disaster Protection / Recovery را بياموزد.
سرفصلهای دوره
 • Networking Basic
 • TCP/IP Configuration
 • Network Topologies
 • Remote Network Access
 • Network Hardware
 • WAN Technologies
 • Networking Software
 • Network Security
 • Data Link Layer Protocols
 • Planning the Network
 • Network Layer Protocols
 • Installing a Network
 • Transport Layer Protocols
 • Making Connections
 • TCP/IP Protocols
 • Network Maintenance
 • IP Addressing
 • Network Troubleshooting Procedures
 • TCP/IP Routing
 • Network Troubleshooting Tools
 • TCP/IP Applications
 • Network Troubleshooting Scenarios
مدت زمان
۳۰
هزینه دوره حضوری
۱۰۰۰۰۰ تومان
هزینه دوره مجازی
دوره به صورت مجازی برگزار نمی شود
تاریخ برگزاری
۹۶/۰۴/۱۱
روزهای برگزاری
یکشنبه
ساعات برگزاری
۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰
برنامه دروس شبکه و امنیت

دپارتمان مهندسی شبکه سعی دارد در طول چند سطح شرکت کنند گان را برای آموزش اصول شبکه های کامپیوتری آماده کند، سرفصلهای انتخاب شده و نوع تدریس هماهنگی بسیاری با نیاز بازار فعلی کسب و کار دارد. این سطوح به صورت زیر می باشد:

 • Network+
 • شبکه های مایکروسافت
 • شبکه های سیسکو
 • مجازی سازی
 • رایانش ابری
نام کاربری یا کلمه ورود اشتباه است
ثبت نام انجام نشد
باشگاه ۱۶۷۲۹ عضوی لایتک
ثبت نام
ورود به صفحه شخصی
بازیابی گذرواژه
آدرس:
ساختمان شماره (1) : ضلع شمالی دانشگاه شریف - خیابان قاسمی - کوچه گلستان - پلاک 3
ساختمان شماره (2) : ضلع شمالی دانشگاه شریف - خیابان قاسمی - کوچه گلستان - پلاک 9
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۳۶۴۷ - ۰۲۱۶۶۰۱۳۴۵۵
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۳۷۵۶
پیامک: ۳۰۰۰۲۵۷۷۱۱
ایمیل: info@laitec.ir | ecare@laitec.ir
شماره حساب : ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ با شناسه ۱۲۳/۴۴ نزد شعبه بانک ملت باجه دانشگاه صنعتی شریف
استفاده از مطالب سايت لایتک فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (لایتک) می باشد.
laitec.ir
Copyright © 2002-2017