ما را دنبال کنید:
image

دوره آموزشی جاوا مقدماتی

آنچه یاد خواهید گرفت

♦ .انواع ویرایش‌های جاوا و کاربرد آن
♦ توضیحاتی در مورد JDK  و JRE
♦ Installation and Configuration
♦ نصب JDK و JRE در ویندوز

 • آشنایی با محیط برنامه نویسیIntellij IDE
 •  معرفی منطق برنامه نویسی
 • آشنایی با مفهوم شی گرایی در توسعه نرم افزار
 • Polymorphism
 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Abstraction
 • Variables
 • Functions
 • Operators
 • Conditional Flow Control, if, and switch
 • Looping with while, do while, and for Loops
 • معرفی نحوه پیاده‌سازی شی‌گرایی با کلاس‌ها
 • Class
 • Object
 • Method
 • Property
 • Package
 • Import
 • Constructor
 • Finalize Method
 • Casting
 • Abstract Classes and Interfaces
 • نحوه مدیریت حافظه درجاوا
 • کلاس Object و کاربرد آن
 •  مدیریت Exception و ایجاد Exception
 • ساختمان داده ها در جاوا
 • Array
 • ArrayList
 • Map
 • List
 • Set
 • Iterator
 • آشنایی با Date Time API
 • آشنایی با Thread و برنامه‌نویسی Multi Thread
 • آشنایی با Garbage collection
 • آشنای با Lambda Expression
 • مفاهیم مرتبط با فایل ها و ذخیره و بازیابی داده ها در زبان جاوا
 • پیاده سازی پروژه با ساختار شی گرا درجاوا

پیش نیاز

دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و اینترنت

مخاطبان دوره

♦ تمامی افراد علاقه مند به زبان برنامه نویسی جاوا

توانایی پس ازگذراندن دوره