نحوه همکاری با سازمانها

واحد آموزش آمادگی خود را برای همکاری با سازمانها در جهت آموزش از راه دور پرسنل خود اعلام می دارد و سازمانها و شرکتها می توانند با استفاده از این روش های آموزش از راه دور ضمن برخورداری از کلیه امکانات، در زمان و هزینه نیز صرفه جویی کنند.

در روشهای آموزش از راه دور، قراردادی با سازمان مربوطه به تعداد پرسنل مورد نیاز منعقد می شود که در آن روش آموزش، دستورالعمل آزمون و استفاده  و همچنین اخذ مدرک ارایه می گردد.

روشهای آموزش از راه دور مربوط به سازمانها عبارتند از:

۱- بسته های آموزش از راه دور

۲- آموزش مجازی (آنلاین)

توجه :

لایتک برای سازمان ها و شرکت ها که  تعداد بالاتر از ۵  عدد خریداری نمایند امکانات و تخفیفات  ویزه ای در نظر گرفته است.

analytic trackingpixel